สมัครเรียนโหราศาสตร์ออนไลน์

 
สนใจสมัครเรียนโหราศาสตร์ทางอินเตอร์เน็ตข้อกำหนด และเงื่อนไข การสมัครเรียนโหราศาสตร์์ทางอินเตอร์เน็ต

1.สำหรับผู้สนใจศึกษาโหราศาสตร์สามารถสมัคร เข้าเรียนได้ฟรีทันที และสามารถเริ่มต้นศึกษาได้ จนจบหลักสูตร
โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนในสถานที่จริง

2.ผู้เรียนโหราศาสตร์ออนไลน์จะต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เนตความเร็วสูง ขั้นต่ำ 1 เมกกะบิต
ต่อวินาที เพื่อสามารถรับชมและรับฟังบทเรียนออนไลน์ได้

3.ข้อมูลทุกอย่างที่กรอกลงในแบบฟอร์มสมัครเรียนออนไลน์จะต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

4.ผู้สมัครจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสมัครเรียนออนไลน์ภายหลังจากกรอกแบบฟอร์มสมัครเรียนครบถ้วนแล้ว

5.หากผู้สมัครไม่สามารถดำเนินการสมัครผ่านอินเตอร์เนตได้กรุณาส่งอีเมล์แจ้งปัญหาการใช้งานมาที่
help@thefuntong.com

6.ห้ามมิให้ผู้เรียนออนไลน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำข้อมูลหรือเนื้อหาในรูปแบบใดใดนอกจากใช้เพื่อศึกษา
วิชาโหราศาสตร์ เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

7.ผู้เรียนออนไลน์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเว็บบอร์ดและระบบเว็บไซต์

8.หากผู้เรียนโหราศาสตร์ออนไลน์ต้องการรับประกาศนียบัตรจะต้องทำการส่งเอกสารอ้างอิงและผ่านการสอบคัดเลือก
เช่นเดียวกับผู้เรียนในสถานที่จริง

สนใจสมัครเรียนโหราศาสตร์ทางอินเตอร์เน็ต
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 เดอะฟันธงดอทคอม.
หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของที่นี่ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

1111/19 หมู่บ้านกลางเมือง ถ.ลาดพร้าว  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2115-6, 02-515-9222 แฟกซ์ 02-938-9598  แผนที่