เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

-
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าเรียน โครงการ อบรมความรู้โหราศาสตร์ไทย
" รุ่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ประจำปี 2555 รอบ 2 "
  คลิก !!!  
ดาวน์โหลดเอกสาร
-
  ขั้นตอนการปฏิบัติ (สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก) ดาวน์โหลดเอกสาร
-
  ใบยืนยันการเข้าเรียน (สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ) ดาวน์โหลดเอกสาร
-
  ใบสมัครเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
-
  ระเบียบการและปฏิทินการรับสมัคร ดาวน์โหลดเอกสาร
    

. .......................... .

คำชี้แจงจาก อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ ในหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน

          ตามที่ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ิเข้าอาบรมความรู้ในวิชาโหราศาสตร์ รุ่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
(โครงการพิเศษไม่เสียค่าใช้จ่าย) ตามระเบียบการ(ที่ท่านได้อ่านก่อนสมัครเรียน) หน้าที่ 3 ในหัวข้อการพิจารณาการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา กล่าวไว้ดังนี้

          บรรทัดที่ 1-2 การพิจารณาการคัดเลือก เป็นไปตามมาตรฐานการคัดเลือกของคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบัน
พยากรณ์ศาสตร์ ร่วมพิจารณาดวงชะตาของท่านที่มาสมัคร เรียนทุกคน และมีมติเอกฉันท์


          บรรทัดที่ 6-7 ซึ่งการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ขอสงวนไว้เป็นสิทธิ์ของทางสถาบันฯ จะไม่อธิบายชี้แจง ขยายความเหตุผล เนื่องจากมีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก ดังนั้นให้ถือว่า ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการเป็นที่สุด

          จากระเบียบการข้างต้น ชัดเจนแล้วนะครับ คุณไม่มีสิทธิ์์์โทรมาถามเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะทางสถาบันฯ ไม่ได้ผลประโยชน์ อะไรจากผู้ที่ได้รับคัดเลือกเลย สถาบันฯ ทำโครงการนี้เพื่อเป็นวิทยาทาน เมื่อประกาศผลออกมาแล้ว คุณก็ควรยอมรับสิทธิตามกติกา ของเรา ที่ต้องชี้แจงให้ทราบ เพราะที่ออฟฟิศผม เกิดความวุ่นวาย ต้องมาคอยตอบคำถามจากผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก โทรมาถามว่า ใช้หลักเกณฑ์อะไรตัดสิน? จะทำอย่างไรถึงให้ได้เรียน? หากคุณสงสัย ให้ขึ้นไปอ่านตามระเบียบการด้านบน ให้เข้าใจอีกครั้ง ไม่ต้อง มาอุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น และพนักงานของผม ไม่มีสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใด ๆ  ถามเค้าไปก็เท่านั้น ยังไงคุณก็ไม่ได้เรียนอยู่ดี

          สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในรอบแรก หากยังมีความศรัทธาที่จะมาเป็นศิษย์สถาบันฯ ให้รอการประกาศผลผู้มีสิทธิ์เรียนใน รอบต่อไป และขอชี้แจงให้ทราบไว้อีกข้อว่า บางคนที่ถูกตัดสิทธิ์ ไม่ใช่เพราะดวงไม่ดี แต่เพราะมีคนดวงเหมาะสมที่จะเรียนยิ่งกว่าคุณ ซึ่งผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่คัดเลือกใบสมัครด้วยตัวเองทุกคน บางคนดวงดีมาก แต่ไม่ได้กรอกข้อความอันแสดงถึงแรงบันดาลใจ และความตั้งใจที่จะมาเรียน ผมก็ตัดสิทธิ์ทันที เพราะคุณไม่ได้ใส่ใจ ไม่ให้ความสำคัญ กับความศรัทธาในการที่จะมาเรียนในครั้งนี้

          
          ผมยังมีที่นั่งอีกเกือบ 100 ที่นั่ง ที่ผมกำลังพิจารณาให้กับชุดที่มีตำแหน่ง สว.(สูงวัย) อายุเกิน 60 ปี กำลังพิจารณาอยู่ว่า จะรับเข้า มาเรียนหรือไม่ ? เพราะตามระเบียบการ หลักเกณฑ์ของผู้สมัครเรียน ในข้อ. 2 ผู้สมัครต้องมีอายุ 16-55 ปี เพราะในรุ่นที่ผ่านมา เคยมีคน สว.(สูงวัย) เข้ามาเรียน แล้วมีปัญหาด้านสุขภาพ ต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างกะทันหัน บ้างก็เป็นโรคความจำเสื่อม จำที่สอนไม่ได้ แล้วก็ ถามไปถามมา จนรบกวนผู้เรียนคนอื่น ตามเพื่อนไม่ทัน ตอนนี้ผมก็เลยพิจารณาอยู่ หากบรรดา สว.(สูงวัย) ยังยืนยันว่า ยังเตะปี๊ปดัง (แข็งแรงดี สุขภาพกาย ใจดี) ผมก็ยินดีที่จะรับเข้ามาเรียน แต่คงต้องมีการเซ็นยอมรับ โดยลูกหลาน หรือญาติว่า หากเกิดนั่งเรียนไปแล้ว เป็นอะไรขึ้นมากะทันหัน คุณต้องรับผิดชอบกันเอง และถือเป็นอันหมดสิทธิ์เรียนทันที

                                                                                                  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                                                                     
 
                                                                                                      ( อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ )
 
                                                                                                      ประธานกรรมการตัดสิน

 

 

** _______________________________________________________________ **  

 

 

ระเบียบวิธีปฏิบัติ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
โครงการ โหราศาสตร์ รุ่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

  1. กรอกข้อมูล ลงใน ใบยืนยัน การเข้าเรียน ให้ครบถ้วน ( สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.thefuntong.com หรือ
    ขอแบบฟอร์มได้จาก สถาบันพยากรณ์ศาสตร์)

  2. เตรียมรูปถ่าย หน้าตรง แบบสุภาพ ครึ่งลำตัว ขนาด 1X1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (เพื่อทำบัตรประจำตัว ผู้เรียน)

  3. ยื่นใบยืนยันการเข้าเรียน พร้อมด้วยรูปถ่าย ด้วยตนเองเท่านั้น ณ ที่ทำการสถาบันพยากรณ์ศาสตร์
    โดยแจ้งลำดับที่ได้รับการประกาศคัดเลือกกับเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ภายในวันที่ 14 กันยายน 55 ถึง 27 กันยายน 55
    หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยทางสถาบันฯจะทำการคัดเลือกผู้สมัครท่านอื่นเข้าเรียนแทน

      ***  ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ รับการยืนยันเฉพาะผู้ที่มีหลักฐาน และเอกสารครบถ้วนเท่านั้น
      ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของตัวท่าน กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ

 

     ข้อควรทราบ ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ก่อนการแจ้งการยืนยันเพื่อใช้สิทธิ์เข้าเรียน

             กรุณาตรวจสอบวันและเวลา รวมถึงสถานที่เรียนให้ชัดเจน ว่าตนสามารถเรียนตามวัน  เวลาและสถานที่เรียน
    ได้หรือไม่ เนื่องจาก จะมีการตรวจสอบเวลาการเข้าเรียน     สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกดังกล่าวตามประกาศผลการคัดเลือก

             ให้ตรวจสอบรายชื่อการคัดเลือกผู้เข้าเรียนอีกครั้ง  สำหรับการคัดเลือกรอบสองในวันที่ 28 กันยายน 2555 
     ทาง www.thefuntong.com

 

 

** _______________________________________________________________ **

  


สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 เดอะฟันธงดอทคอม.
หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของที่นี่ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด 1111/19 หมู่บ้านกลางเมือง ถ.ลาดพร้าว  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2115-6, 02-515-9222 แฟกซ์ 02-938-9598  แผนที่