พระคาถา บทสวด อธิษฐานขอพร
คาถาบูชา  ท้าววิรูปักโขนาคราช
ประธานนาคราชผู้ยิ่งใหญ่ บูชาติดตัวเพื่อพ้นโพยภัย........
16 มิถุนายน 2555
คาถาบูชา : เทพพระราหูทรงครุฑ
ประทานพรให้ประสบความสำเร็จ สมหวังสมปราถนา และมีความสุขความเจริญ
06 สิงหาคม 2555
คาถาบูชา : เทวดาประจำวันเกิด
เทวดาประจำตัว จะอำนวยโชคอำนวยชัย เป็นกำลังให้ดวงชะตาของคุณประสบความสำเร็จโดยเร็วพลัน
03 สิงหาคม 2555
คาถาบูชา : ท้าววิรุฬหก
เทพผู้มีกำลังฤทธิ์ ประสิทธิพรให้ชาวราศีมังกร เกิดฤทธิ์เดชอำนาจบารมี........
06 สิงหาคม 2555
คาถาบูชา : หลวงปู่ทวด
ป้องกันอุบัติเหตุแคล้วคลาดปลอดภัย
07 สิงหาคม 2555
คาถาบูชา : พระลักษมณ์หน้าทอง
เป็นที่รัก ที่เมตตาแก่ มนุษย์ เทพยาดาทั้งหลาย บันดาลพรให้สำเร็จ สมปราถนา ทุกประการ ......
07 สิงหาคม 2555
คาถาบูชา : พระแม่ธรณี
พยานบุญมงคล ติดตัว ติดตน ร่มเย็นเป็นสุข
07 สิงหาคม 2555
คาถาบูชา พระพรหมธาดา หรือท้าวสหัมบดีพรหม
พิทักษ์รักษาคุ้มครอง ป้องกันภยันอันตราย เหตุร้ายนานาประการ ให้แคล้วคลาดปลอดภัย ประสบโชคดี มั่นคง มีความสุขมีความเจริญ !!!
22 พฤษภาคม 2555
พระคาถาบูชา พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ
มีโชคมีลาภ ร่ำรวยเงินทอง !!!
22 พฤษภาคม 2555
คาถาบูชา พระพุทธป่าเลไลยก์ (ปางราหู)
พ้นทุกข์โพยภัย !!!
22 พฤษภาคม 2555
คาถาบูชา พระพุทธไสยาสน์ (ปางโปรดอสุรินทราหู)
ขจัดปัดเป่าภัยร้ายให้กลายเป็นดี !!!
22 พฤษภาคม 2555
คาถาบูชา : พระภรตมุนี
มหาฤาษี ผู้มีฤกธิ์ เจ้าแห่งดนตรีและศิลปะ .......
07 สิงหาคม 2555
คาถาเสกน้ำล้างหน้า
โดย อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ
21 พฤษภาคม 2555
คาถาบูชา : พระพุทธมาหาเศรษฐีนวโกฏิ ป้องกันภยันตราย....
อำนวยลาภผลโภคทรัพย์ ปกปักรักษาให้บ้านเรือนร่มเย็น
21 พฤษภาคม 2555
คาถาบูชา : พระพิฆเณศวิเศษลาภา
สำเร็จสมหวังทุกประการ
07 สิงหาคม 2555
คาถาบูชา : พระแม่จามเทวี 
ประสบความสำเร็จ สมหวังสมปราถนาทุกประการ !!!
22 พฤษภาคม 2555
พระคาถาบูชา : ท้าวสุรนารี
ให้พรและคุ้มครองดวงชะตา
21 พฤษภาคม 2555