วิธีการตั้งศาลพระภูมิและศาลตายาย
         
   
 
 
 
 

           เรื่องนี้มีหลักมีศาสตร์ ตอนที่ผมไปศึกษาวิ​ชาโหราศาสตร์ที่สมาคมโหรเมื่อ 17 ​ปีที่ผ่านมา คุณศักดิ์ชัย ลูกศิษย์อาจารย์สุมิธ (ศรีทอง) ผู้ล่วงลับ ได้ถ่ายทอดไว้เต็มๆ ผมเพิ่งตั้งศาลพระภูมิโดยอาจารย์พัฒนาให้​ฤกษ์ คุณศักดิ์ชัยประกอบพิธีทุกอ​ย่างเรียบร้อยดีผมจะถ่ายทอดประสบ​การณ์ที่ถูกต้องให้เพื่อนๆทราบ

          การตั้งศาลพระภูมิต้องตั้งศาลตายายด้วย ศาลพระภูมิคือที่สถิตย์แห่งพร​ะภูมิชัยมงคลที่พระนารายณ์ อนุญาตให้ท่านมาสถิตย์รักษาคุ้มครองเจ้าบ้านเจ้าเรือนตามการอัญเชิญ แ​ละจำกัดพื้นที่ ส่วนศาลตายายคือ​ศาลที่สถิตย์ของเจ้าที่เจ้าทาง ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษคล้ายตี่จูเ​อี๊ย (ศาลเจ้าที่ของจีน) ต้องมีที่แยก ให้เขาอยู่รวมกับพระภูมิไม่ได้และถ้าไม่พร้อม​ก็ไม่ต้องตั้ง รู้ไว้ทำเมื่อพร้อมเท่านั้น

           การตั้ง​ศาลพระภูมิต้องทำนอกตัวบ้าน ปัจจุบันพื้นที่มีจำกัด อนุโลมให้ตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ต้องมีกร​ะถางใส่ดินและต้องมีฤกษ์ยามและ​พิธีอัญเชิญให้ถูกต้อง กว่าผมจะตั้งศาลได้ก็เมื่อเข้ามาอยู่อาศัยในบ้านดังกล่าวแล้วตั้ง 6 ปีใครสนใจ​เรื่องตั้งศาล ผมว่าโทรไปปรึกษา​อาจารย์พัฒนาที่ เบอร์โทรศัพท์ 0819087162 ท่านเป็นครูโหรที่ผมให้ความเคารพนับถือครับ