พุทธคุณ เทวคุณบูชาพระตรีมูรติ
พุทธคุณ เทวคุณ
      
        หากใครมีท่านไว้ครอบครองบูชา เสมือนได้บูชาเทพทั้ง 3 พระองค์ คือ พระศิวะ พระพรหม พระนารายณ์ หากทำงานด้วยความวิริยะ-อุตสาหะ จะเป็นผู้ที่โชคดี สมหวังในเรื่องความรัก มีความสามัคคี มีโชคมีลาภ พ้นจากโรคร้ายภัยเวร อุบัติเหตุเภทภัยต่างๆ