เทวดาพระอังคาร เทพประจำวันอังคารและท่านที่เกิดลัคนาราศีเมษ (ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เม.ย.-13 พค. )และราศีพิจิก (ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พย.-15 ธค.)