เทวดาพระพุธ เทพประจำวันพุธกลางวัน(เกิดวันพุธตั้งแต่ 06.00-17.59 น.)และท่านที่เกิดลัคนาราศีเมถุน (ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มิ.ย.-14 ก.ค.)ราศีกันย์ (ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ก.ย.-16 ต.ค. )