รายการเช้านี้ที่โคราช
“อ.ลักษณ์บอกเล่าดวงเมืองให้ชาวโคราชทราบผ่านรายการเช้านี้ที่โคราช และประชาสัมพันธ์งานเททองพระเศรษฐีนวโกฏิ องค์ที่ 3” 
         
          เมื่อวันที่ 4 ก.พ. อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ ออกรายการเช้านี้ที่โคราช ทางช่อง KCTV พูดคุยบอกเล่าเกี่ยวกับการ ดูดวง เมืองของประเทศไทยให้ชาวโคราชได้ทราบ รวมทั้งยังประชาสัมพันธ์งานร่วมบุญเททองหล่อ พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ องค์ที่ 3 รวมถึงการเขียนแผ่นทองแดง โดยงานร่วมบุญจะจัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2553 ณ วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา นอกจากนี้สำหรับชาวโคราชท่านใดที่อยากได้พระเศรษฐี ของขวัญที่แถมมากับบัตร ฟันธง การ์ด สามารถซื้อบัตร ฟันธง การ์ดได้ที่โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพยากรณ์ศาสตร์ โทร  0-2938-2115-6