ฤกษ์งามยามดี ประจำเดือนมีนาคม 2557


มหามงคลฤกษ์ ฤกษ์แห่งความมั่นคง จำเริญรุ่งเรือง
     สุดยอดดวงฤกษ์ประจำเดือนมีนาคม ฤกษ์แห่งความมั่นคง จำเริญรุ่งเรือง ลัคนาดวงฤกษ์สถิตราศีพฤษภ อยู่ในหมวดภูมิปาโลฤกษ์ หรือฤกษ์แห่งความมั่นคง “พระจันทร์ (๒)” อยู่ในหมวดสมโณแห่งฤกษ์ ก็คือฤกษ์ที่เกี่ยวข้องกับความสงบสุข ดังนั้น ดวงฤกษ์นี้เหมาะที่จะเป็นฤกษ์เพื่อขึ้นบ้านใหม่ หรือการจัดบ้านใหม่ การนำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้อยู่บ้านนี้มานาน หรือทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคลกับผู้อยู่อาศัย หรือสำหรับคนที่ไม่เคยจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีในการเริ่มต้นจากดวงฤกษ์นี้

ดวงฤกษ์นี้ก็ได้เกณฑ์ที่ดี มี “ดาวพฤหัสบดี (๕)” เป็นศูนยพาหะ เป็นองค์ประกอบแห่งการวิวัฒน์และพัฒนา มี “ดาวจันทร์ (๒)” เป็นปทุมเกณฑ์ อยู่ในภพลาภะ มี “ดาวอาทิตย์ (๑)” เป็นปัศวะอุดมเกณฑ์ ดวงฤกษ์นี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่หวังจะให้เกิดผลในทางยั่งยืน มั่นคงในแทบทุกประการทุกสถาน เพราะดวงฤกษ์นี้ ดาวเจ้าการของดวงฤกษ์นั้นคือ “ดาวศุกร์ (๖)” อยู่ในภพศุภะ และสถิตร่วมกับ “ดาวพุธ (๔)” เป็นคู่ธาตุน้ำที่เกื้อกูลในความเป็นไป แปลว่าจะมีความราบรื่น ยั่งยืน

เพราะฉะนั้น ดวงฤกษ์นี้เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับจัดงานแสดงสินค้า ฤกษ์นี้เป็นฤกษ์เซ็นสัญญา เริ่มต้นดำเนินธุรกิจทำการค้า หรือฤกษ์นี้เป็นฤกษ์ที่จะน้อมนำไปสู่กิจการต่างๆ จะประสบความสำเร็จ แต่ผู้ที่ใช้ดวงฤกษ์นี้ต้องระมัดระวังในกาลเวลาข้างหน้าแห่งดวงฤกษ์นั้น อาจจะมีความแตกหักเสียหายที่เกิดขึ้น ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา และจะมีการขัดแย้งในการใช้ดวงฤกษ์นี้ หรือมีเสียงเอะอะ เสียงอึกทึก เพราะฉะนั้น ต้องระวังตั้งสติ อย่าประมาท เตรียมสถานการณ์ที่จะแก้ไขปัญหา เตรียมตัวที่จะแก้ไขจัดการปัญหา และสิ่งที่ต้องงดห้ามสำหรับดวงฤกษ์นี้ งดดื่มสุราและของมึนเมาในทุกชนิด มิฉะนั้นจะทำให้ดวงฤกษ์นี้เสียหาย ฤกษ์งามยามดีประจำเดือนมีนาคม 2557

ฤกษ์งามยามดีประจำเดือนมีนาคม 2557

วันที่ 1 มีนาคม 2557 ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง
พระจันทร์อยู่ในหมวดฤกษ์เทศาตรี เปนฤกษที่ไดรับการอนุโลมใหเปนเสมือนฤกษมงคล ใชเพื่อใหมีผูคนมาสนับสนุนกิจการ มีผู้คนเขาๆ ออกๆ มาสนับสนุนกิจการ เหมาะสำหรับเปดหองอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร ไนทคลับ สปา คาราโอเกะ อินเตอรเน็ต ถายภาพยนตร เดินรถรับจาง จะนำไปสู่ความร่ำรวย ...ฟันธงครับ

วันที่ 3 มกราคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง
วันนี้เป็นวันขอเงินจากพระจันทร์ เวลา 15.01 น. พระจันทร์อยู่ในหมวดฤกษ์เทวี วันนี้ควรเอาสตางค์ใส่กระเป๋าในเวลาที่คุณสะดวก อย่าใช้สตางค์ในกระเป๋าสตางค์ในช่วงเวลานั้น ให้อธิษฐานให้ดี แล้วจะโชคดีไป 1 เดือนครับ วันนี้เป็นวันดี อำนวยอวยผลให้ท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำทุกประการ

วันที่ 8 มีนาคม 2557 ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง
พระจันทร์อยู่ในหมวดฤกษ์ภูมิปาโล ถือเปนฤกษมงคล ใช้แล้วบังเกิดความเป็นสิริมงคลอันเกี่ยวข้องกับแผ่นดิน อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ใช้ปลูกสร้างบ้านเรือน ยกเสาเอก เช่า-ซื้อที่ดิน ทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน เปิดกิจการห้างร้านบริษัท เพาะปลูกพืชผล สินค้าไฮเทค เทคโนโลยี ถ้าทำแล้วจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และมีความมั่นคงครับ

วันที่ 9 มีนาคม 2557 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง
พระจันทร์อยู่ในหมวดฤกษ์เทศาตรี เปนฤกษที่ไดรับการอนุโลมใหเปนเสมือนฤกษมงคล ใชเพื่อใหมีผูคนมาสนับสนุนกิจการ มีผู้คนเขาๆ ออกๆ มาสนับสนุนกิจการ เหมาะสำหรับเปดหองอาหาร คาราโอเกะ ภัตตาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร ไนทคลับ สปา อินเตอรเน็ต ถายภาพยนตร เดินรถรับจาง หรือจะเปิดธุรกิจบริการก็ไปได้ดี จะนำไปสู่ความร่ำรวย ...ฟันธงครับ

วันที่ 15 มีนาคม 2557 ตรงกับวันสาร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง
พระจันทร์อยู่ในหมวดฤกษ์มหัทธโน เป็นฤกษ์ที่ใช้เพื่อการเปิดธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไป ธุรกิจของสวยของงาม ของกินของใช้ และฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้าน ทำธุรกิจกหรือทำบุญเลี้ยงพระก็เป็นมงคล หนุนนำทำให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

วันที่ 28 มีนาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ แรม 13 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง
พระจันทร์อยู่ในหมวดฤกษ์เทวี เป็นฤกษ์ที่เหมาะในการเปิดธุรกิจบริการ ของสวยงาม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงทุกประเภท ธุรกิจที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าหน้าผม ถือว่าไปได้ดีไปได้สวย ไม่ว่าจะเป็นบริการหรือมีผลิตภัณฑ์ มีสินค้าออกจำหน่าย จะได้รับความนิยมแน่ๆ ...ฟันธงครับ

วันที่ 30 มีนาคม 2557 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 15 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง
พระจันทร์อยู่ในหมวดฤกษ์ราชา เป็นฤกษ์ที่ใช้ประกอบการงานมงคล ใช้เพื่อให้เกิดความโอ่อ่ามีสง่าราศี มีมงคลอันยิ่งใหญ่ ผู้คนยกย่องสรรเสริญ เหมาะสมสำหรับเปิดสถานที่ราชการ รับตำแหน่งหน้าที่สำคัญ เปิดกิจการ บริษัท ห้างร้าน ปลูกสร้างหลักฐาน หรือเริ่มต้นที่จะทำงานต่างๆ การเริ่มต้นในกิจกรรที่เป็นประโยชน์นั้นรับรองว่าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี