ฤกษ์งามยามดี ประจำเดือนตุลาคม 2556


มหามงคลดวงฤกษ์ สตรีผู้เป็นใหญ่ เทวีแห่งฤกษ์

ดวงฤกษ์มหามงคลใน ๒ - ๓ เดือนที่ผ่านมาจะวางไว้ที่ราศีตุลย์ เพราะในจังหวะนี้มีดาวได้องค์เกณฑ์ องค์แห่งความมั่นคง องค์แห่งความสำเร็จ จากดาวถึง ๔ ดวง ดาวอาทิตย์(๑), ดาวเสาร์(๗), ดาวราหู(๘), ดาวเกตุ(๙) และดาวพฤหัสบดี(๕) ดาวจันทร์(๒) ก็อยู่ในภพศุภะ ลัคนาดวงฤกษ์และดาวจันทร์เสวยเทวีแห่งฤกษ์ ในเวลา ๐๖.๑๙ - ๐๖.๒๙ น. เป็นดวงฤกษ์ที่จะประกอบกิจการที่มีสตรีเป็นเจ้าของ ถ้าคุณเป็นสุภาพสตรีแล้วจะทำธุรกิจอันใดก็ตามที จะเปิดกิจการห้างร้าน เปิดตัวสินค้า ดวงฤกษ์นี้เหมาะสมมากสำหรับสตรี หรือไม่ว่าคุณจะเป็นบุรุษหรือสตรี แต่จะเปิดให้บริการหรือจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสตรี เสื้อผ้า ของกินของใช้ เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ต่างๆ ดวงฤกษ์นี้ถือว่าเป็นดวงฤกษ์ที่จะบันดาลดลให้เกิดโชคลาภและความสำเร็จ โชคลาภที่เด่นชัดในเรื่องของตัวตนที่เป็นองค์ประกอบของการเริ่มต้นจากดวงฤกษ์ และประกอบกับมีโชคลาภอันเกิดจากเงินตรา เงินทองไหลมาเทมา ดาวอาทิตย์(๑), ดาวศุกร์(๖), ดาวอังคาร(๓) ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรสลับเรือน จะมั่นคง ร่ำรวย ประสบความสำเร็จได้ด้วยดวงฤกษ์นี้ ...ฟันธงครับ


คอลัมน์ฤกษ์งามยามดี เดือนตุลาคม 2556

วันที่ 5 ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2556 ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเส็ง วันนี้เป็นวันขอเงินจากพระจันทร์ พระจันทร์เสวยภูมิปาโลฤกษ์ วันนี้ควรเอาสตางค์ใส่กระเป๋า ในเวลาประมาณ 07.38 น. บวกลบ 12 ชม. ในช่วงเวลานั้นอย่าใช้สตางค์ในกระเป๋าสตางค์นั้น ให้อธิษฐานให้ดี แล้วจะโชคดีไป 1 เดือนครับ วันนี้เป็นวันดี อำนวยอวยผลให้ท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำทุกประการ
วันที่ 6 ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2556 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเส็ง พระจันทร์เสวยเทศาตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่ได้รับการอนุโลมให้เสมือนเป็นฤกษ์มงคล เป็นฤกษ์บริการ ฤกษ์ติดต่อ ฤกษ์ค้าขาย ทำการค้าขาย เปิดธุรกิจ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไป ของความสวยงาม ของกินของใช้ ใช้เพื่อให้มีลูกค้าเข้าๆ ออกๆ สนับสนุนกิจการไม่ขาดสาย
วันที่ 13 ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2556 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเส็ง พระจันทร์เสวยภูมิปาโลฤกษ์ การกระทำอันใดที่มุ่งหวังความมั่นคงหรือความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้าน ยกเสาเอก เช่าซื้อที่ดิน ทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน จัดงานแต่งงาน หรือจะเพาะปลูกพืชผลได้ผลดี เปิดดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเหล็กโลหะ เปิดกิจการห้างร้านบริษัทไปได้ดีจะมั่นคงและประสบความสำเร็จครับ
วันที่ 14 ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2556 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเส็ง พระจันทร์เสวยเทศาตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์บริการ ฤกษ์ติดต่อ เป็นฤกษ์ที่ใช้เพื่อให้มีผู้คนมาสนับสนุนกิจการ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนในการบริการ มีผู้คนเข้ามาใช้บริการเข้าๆ ออกๆ เหมาะสำหรับเปิดกิจการประเภทของความสวยงาม ของกินของใช้ เปืดร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ สปา อินเตอร์เน็ต จะประสบโชคชัย …ฟันธงครับ
วันที่ 20 ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2556 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเส็ง พระจันทร์เสวยมหัทธโนฤกษ์ ฤกษ์แห่งมหาเศรษฐีที่จะประสบผลดี โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เกี่ยวข้องกับการประสานงาน ธุรกิจที่เกี่ยวกับการซื้อมาขายไป จะเปิดธุรกิจการค้าอันใดก็ตามทีเกี่ยวข้องกับเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นโบลคเกอร์ นายหน้า เข้าอยู่บ้านใหม่ นำไปสู่ความสำเร็จดังที่ปรารถนา
วันที่ 27 ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2556 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเส็ง พระจันทร์เสวยราชาฤกษ์ เป็นฤกษ์แห่งการยอมรับ การเคารพนับถือ ใช้ประกอบการงานมงคลได้ดี ใช้เพื่อให้เกิดความโอ่อ่ามีสง่าราศี มีมงคลอันยิ่งใหญ่ เหมาะสมสำหรับเปิดสถานที่ราชการ รับตำแหน่งหน้าที่สำคัญ เปิดกิจการ บริษัท ห้างร้าน ปลูกสร้างหลักฐาน รับรองว่าจะประสบความสำเร็จ…ฟันธงครับ