ฟันธง 12 ราศี ประจำเดือน


ฟันธง 12 ราศี เดือนเดือนกรกฎาคม 2558 โดย อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ
สร้างบุญ สร้างกุศล รับ-ส่ง ดาวพฤหัสบดี(๕) ยกย้ายราศี
เป็นมงคลบุญ เปลี่ยนแปลงดวงชะตา ให้เกิดความสุข ความเจริญ

       สวัสดีครับ ทุกท่านที่ได้ติดตามอ่านบทความของผม ผมขอนำเรื่องราวอันเป็นมงคลของชาวล้านนา มาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟัง เกี่ยวกับที่มาของ พระรอดลำพูน หรือ พระรอดหลวงหริภุญชัย
       มหามงคลเรื่องราวทางโหราศาสตร์ ที่ผมจะได้นำมากล่าวในครั้งนี้คือ ในเดือนกรกฏาคม จะมีปรากฏการณ์ดาวใหญ่โคจรยกย้ายราศีอีกวาระ ซึ่งมีอิทธิพลต่อชะตาบ้าน ชะตาคน นั่นคือ “ดาวพฤหัสบดี (๕)” ในทางโหราศาสตร์ ดาวพฤหัสบดี(๕) ถือว่าดาวดวงนี้เป็นประธานแห่งศุภเคราะห์ ที่จะนำความสุข ความเจริญ ให้เกิดขึ้นแก่สรรพสิ่ง โดยแฉพาะมนุษย์ทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ผู้ที่อยู่ในกรอบศีล กรอบธรรม ผู้ที่มีคุณธรรม มีเมตตาธรรม ยึดมั่นในความยุติธรรม เป็นประธานฝ่ายดี จะอำนวยโชคอำนวยชัย ในด้านสติปัญญา คุณธรรม ความสุขความสำเร็จ ความเจริญให้แก่มนุษย์ ชะตาบ้านชะตาเมือง หรือถ้ากล่าวถึงบุคคล ดาวพฤหัสบดี ก็คือ ดาวตัวแทนของบิดา มารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ฤาษี มหาฤาษี และพระสยามเทวาธิราช นั่นเอง
       ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 “ดาวพฤหัสบดี (๕)” จะโคจรย้ายราศี จากราศีกรกฎ เข้าสู่ราศีสิงห์ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมากมาย เพราะเดิม “ดาวพฤหัสบดี (๕)” โคจรในราศีกรกฎ 1 ปีที่ผ่านมา แม้จะมีบางอย่างดี แต่ก็มีบางอย่างที่มีปัญหา ทั้งดวงชะตาเมืองและดวงชะตาคน เพราะ “ดาวพฤหัสบดี (๕)” มีตำแหน่งเป็นมหาอุจ แต่อยู่ในเรือนของคู่ศัตรู พฤหัสบดีกับจันทร์เป็นคู่ธาตุกันในเรือนกรกฎ แต่ก็เป็นคู่ศัตรูกันด้วย พอพ้นวันที่ 11 กรกฎาคม “ดาวพฤหัสบดี (๕)” จะโคจรยกจากราศีกรกฎ เข้าสู่ราศีสิงห์ ราศีสิงห์ เจ้าของบ้านคือ “ดาวอาทิตย์ (๑)” อาทิตย์เป็นมิตรกับครู ซึ่ง ครู ก็คือ “ดาวพฤหัสบดี (๕)” นั่นย่อมหมายถึง หลังวันที่ 11 กรกฏาคม ทุกสิ่งที่ทำไปย่อมส่งผลดีต่อกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ทั้งในระดับมหภาค ระดับจุลภาคที่จะบังเกิดขึ้น แรงขับเคลื่อนในการบริหารราชการแผ่นดิน แรงขับเคลื่อนในการดำเนินชีวิตจะเป็นไปในทิศทางบวก และบังเกิดเป็นผลแห่งความสำเร็จอย่างน่าชื่นใจ บ้านเมือง จะมีการพัฒนาไปถึงจุดที่ลงตัว มีการเปลี่ยนแปลงอันนำไปสู่การยอมรับ ประชาชน อย่าเพิ่งตีโพยตีพาย รอเวลา ให้เวลากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง สุดท้ายแล้วต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งใด ๆ ที่บังเกิดขึ้น ย่อมมีความเป็นธรรม ย่อมมีความยุติธรรม ที่จะทำให้เกิดการวิวัฒน์และพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
       ทั้งนี้ ทุกคนต้องมีสติ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ต้องไม่เอาโลภะ โทสะ โมหะมาเป็นเครื่องนำพาไปสู่การกระทำใด ๆ ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันจะนำไปสู่ความแตกแยก ความเสื่อม และบาปกรรมอันเป็นอกุศล ขอให้คิด พูด และทำในสิ่งที่เป็นกุศล ในสิ่งที่เป็นกำลังใจ ให้เกิดความหวัง เมื่อจังหวะของฟ้าเอื้ออำนวยแล้ว ก็ขอให้ทั้งหลายอย่าได้งอมืองอเท้า อย่าได้นั่งรอ นอนรอเวลา จงมีแผนในการดำเนินชีวิต มีเป้าหมาย มียุทธศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิดการวิวัฒน์ และพัฒนา เกิดความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้า ที่ส่งผลต่อตัวคุณ ครอบครัวโดยตรง รวมไปถึงต่อสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง ผลแห่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นในจังหวะนี้ คือ ผลแห่งการกระทำของคุณที่เคยกระทำมาก่อนหน้านี้ หากคุณไม่ได้ทำอะไรเลย ก็อย่ามาตีโพยตีพายว่า ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลย เพราะวิชาโหราศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการอ่านกรรม ที่จะบอกคุณได้วางแผนล่วงหน้าว่า คุณต้องทำอย่างไรแล้วประสบความสำเร็จ และหากไม่ประสบความสำเร็จนั้น มีเหตุผลมาจากอะไรบ้าง
       ในทางโหราศาสตร์ ดาวพฤหัสบดี ก็คือ เทพพฤหัสบดี ซึ่งมหาเทพองค์นี้ ต้องบูชาด้วยคุณงามความดี ปฏิบัติธรรม ยึดมั่นด้วยเมตตาธรรม ยุติธรรม เพราะฉะนั้น ในวันที่ดาวพฤหัสบดี ย้ายราศี คือในวันที่ 11 กรกฎาคม ซึ่งตรงกับวันเสาร์ ให้คุณสร้างบุญ สร้างกุศล หาโอกาสไปไหว้พระ ทำบุญ ตักบาตร แล้วน้อมอุทิศบุญให้เทพพฤหัสบดี บิดามารดา ครูอาจารย์ จะเป็นมงคล จะอธิษฐานอะไรให้อธิษฐาน จะสมหวังสมปรารถนา เพราะเทพพฤหัสบดี ท่านเป็นตัวแทนของโชคลาภและความสำเร็จ กุศลผลบุญ กุศลผลกรรม ที่เคยได้ทำเอาไว้ จะแสดงผล หรือในตอนเย็น จะไปร่วมบุญร่วมพิธีกับผม ในพิธีเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์ รับ ส่ง ดาวพฤหัสบดี ที่วัดเจ้าอาม บางขุนนนท์ ซึ่งสถาบันพยากรณ์ศาสตร์ ได้จัดพิธีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทุกครั้งที่มีดาวใหญ่โคจรยกย้าย
       และในวันที่ 11 กรกฏาคม ปีนี้ขอเรียนเชิญสาธุชน ไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ รับส่ง “ดาวพฤหัสบดี (๕)” ได้ที่ วัดเจ้าอาม แขวงบางขุนนนท์ ฝั่งธนบุรี ตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00 น.เป็นต้นไป เพื่อความเป็นสิริมงคล ด้วยกุศลผลบุญที่ได้มีมา ตลอดจนบารมีที่คุณได้สร้างจะคุ้มครองพิทักษ์รักษา และบันดาลดลทำให้เกิดความสุขความเจริญ เพื่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี คุณสามารถร่วมบุญได้โดย การบูชาขันครู รับ-ส่งเทวดาพฤหัสบดี โดยติดต่อที่ สถาบันพยากรณ์ศาสตร์ โทร. 02-938-2115-6 , 081-906-4247 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
       และในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม ขอฝากประชาสัมพันธ์งานบุญ ที่เป็นงาน “อวมงคลบุญ” คือ การทำบุญให้ผู้ล่วงลับ คือการทำบุญให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกทำแท้ง ไร้ญาติขาดมิตร ดวงวิญญาณเร่ร่อน ดวงวิญญาณผู้ไม่มีญาติ ดวงวิญญาณเหล่านี้ เป็นดวงวิญญาณว้าเหว่ ไม่มีใครทำให้เป็นกิจจะลักษณะ ผมจึงได้ทำบุญลักษณะนี้มาต่อเนื่องหลายปี ซึ่งปีนี้ ผมจะจัดพิธีทำบุญให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกทำแท้ง ดวงวิญญาณเร่ร่อนทั้งหลาย ณ วัดเจ้าอาม บางขุนนนท์ เรามีนัดกันในวันเสาร์ อาทิตย์สุดท้าย ก่อนเข้าพรรษา ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ 25 และ 26 กรกฎาคม ใน 2 วันนี้ จะมีพิธีสวดพระอภิธรรม มีการแสดงพระธรรมเทศนา มาติกา บังสุกุล และพิธีอัญเชิญโลง ที่มีคำขอขมากรรมและผงเถ้ากระดูกของดวงวิญญาณทารกที่ถูกทำแท้ง ตั้งแต่วัดไผ่เงิน วัดแคมารวมกัน เพื่อทำพิธีประชุมเพลิง และส่งวิญญาณไปสู่สัมปรายภพ เพื่อให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกทำแท้งได้รับบุญกุศลที่เรียกว่า บุญทักษิณานุประทานอย่างถูกต้อง เรียบร้อย งดงาม ก็ขอเรียนเชิญครับ
       ขอให้มงคลบุญทั้งหมดทั้งมวล ที่ผมได้มาประชาสัมพันธ์ ให้คุณได้ร่วมบุญก่อนเข้าพรรษานี้ เป็นมงคลบุญที่สำเร็จ เสถียรถึงดวงชะตาชีวิต แล้วเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตของทุกคนทุกท่านให้บังเกิดความสุขสวัสดี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ
ดวงชะตาราศีเมษ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๓ เมษายน ถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม)
ดวงชะตาเป็นไปในทิศทางที่ดี มีความสำเร็จและเจริญก้าวหน้า ขอให้คิดดี ทำดีและพูดดี จะบังเกิดผลดีอย่างเป็นรูปธรรม... ฟันธงครับ !!!
28 มิถุนายน 2558
ดวงชะตาราศีพฤษภ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน)
จังหวะของดวงชะตาที่มีความมั่นคงมากขึ้น มีโอกาสของการขยับขยายทั้งในเรื่องการงานและการเงิน ขอเพียงอย่าย่อท้อต่ออุปสรรค ทุกสิ่งที่ทำ ผลของความสำเร็จจะเกิดขึ้นในไม่ช้า... ฟันธงครับ !!!
28 มิถุนายน 2558
ดวงชะตาราศีมิถุน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม)
ดวงชะตามีความรุ่งโรจน์และเจริญก้าวหน้าแทบทุกด้าน อันเกิดจากกรรมดีและผลบุญกุศลที่คุณได้สร้างมาก่อนหน้านี้ เกิดเป็นความสุขและความสำเร็จตลอดทั้งเดือน ... ฟันธงครับ !!!
28 มิถุนายน 2558
ดวงชะตาราศีกรกฎ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม)
ดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ดี มีโอกาสที่ดีเกิดขึ้น ที่เป็นลู่ทางนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิตทั้งการงาน และการเงิน การทำงานก็ขยับขยายเติบโต กิจกรรมการเงินมีความคึกคัก ถือว่าเป็นเดือนที่กอบโกยความสำเร็จได้มากมาย ... ฟันธงครับ !!!
28 มิถุนายน 2558
ดวงชะตาลัคนาราศีสิงห์ (ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 16 กันยายน)
ดวงชะตาของเริ่มพลิกฟื้น ความอึดอัดติดขัดหรือปัญหาที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ ค่อยๆคลี่คลายลงไป สิ่งที่คิด สิ่งที่ตั้งใจทำ จะสำเร็จสมปรารถนา เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดวงชะตาเริ่มตั้งหลักและก้าวไปข้างหน้าได้ ... ฟันธงครับ !!!
28 มิถุนายน 2558
ดวงชะตาราศีกันย์ (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๗ กันยายน ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม)
เป็นจังหวะที่ต้องดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง ตั้งสติ สร้างบุญสร้างกุศล เพื่อรับมือกับปัญหาและแรงกดดันนานาประการ ที่ทำให้คุณเกิดความตึงเครียด เกิดเคราะห์และโพยภัยที่อาจทำให้ชีวิตพังทลาย ... ฟันธงครับ !!!
28 มิถุนายน 2558
ดวงชะตาราศีตุลย์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน)
จังหวะแห่งความรุ่งโรจน์ เกิดโชคลาภ เกิดอัศจรรย์ในดวงชะตา มีโอกาสขยับขยายในเรื่องการงานและการเงิน เป็นจังหวะแห่งการเกิดดอกออกผล เกิดเป็นความสุขและความสำเร็จ ... ฟันธงครับ !!!
28 มิถุนายน 2558
ดวงชะตาราศีพิจิก (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม)
ในเดือนนี้กิจกรรมการงานอันเป็นแนวคิด เป็นมโนปณิธาณ เป็นความฝัน กำลังเริ่มต้นก่อเกิดเป็นความสำเร็จ แม้มีความเหนื่อยยาก มีอุปสรรค มีปัญหา ทุกอย่างจะผ่านพ้น และประสบความสำเร็จได้ ... ฟันธงครับ !!!
28 มิถุนายน 2558
ดวงชะตาราศีธนู (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  ๑๖ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม)
จุดจังหวะแห่งการพ้นเคราะห์ พ้นภัย เกิดเป็นความรุ่งโรจน์ สิ่งที่ไม่เคยหวังก็จะเป็นความหวัง สิ่งที่เป็นอุปสรรคก็จะเป็นความสำเร็จ จะมีความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด ขอให้มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ดวงชะตาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ... ฟันธงครับ !!!
28 มิถุนายน 2558
ดวงชะตาราศีมังกร (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์)
จากนี้ไป 1 ปี คุณต้องระมัดระวังตัว ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท สร้างบุญสร้างกุศล เพราะมีเกณฑ์ของการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ การสูญเสียบริวาร เรื่องสุขภาพก็ต้องดูแลตัวให้ดี... ฟันธงครับ !!!
28 มิถุนายน 2558
ดวงชะตาราศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม)
จุดจังหวะของดวงชะตาอยู่ในมุมอับ ต้องระมัดระวังสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม เพราะจะมีโทษและโพยภัย ระวังเรื่องของการผิดศีลธรรม ข้อกฎหมาย จะบังเกิดผลอย่างฉับพลันทันใด ... ฟันธงครับ !!!
28 มิถุนายน 2558
ดวงชะตาราศีมีน (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๔ มีนาคมถึงวันที่ ๑๒ เมษายน)
เดือนแห่งการก่อร่างสร้างตัว เป็นช่วงแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ที่คุณจะต้องมีความเหนื่อยยากลำบาก ขอให้คุณยอมเหนื่อย เพราะสุดท้ายแล้วจะนำมาซึ่งความสำเร็จ ... ฟันธงครับ !!!
28 มิถุนายน 2558