ฟันธง 12 ราศี ประจำเดือน


ฟันธง 12 ราศี เดือนเดือนพฤศจิกายน 2557 โดย อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ
26 พฤศจิกายน ดาวเสาร์(๗) ย้ายราศี ส่งผลดี ร้ายต่อชะตาบ้านชะตาเมือง ต่อดวงชะตา 12 ราศี อย่างไร ?? (ตอนที่ 1)
        ตามหลักทางโหราศาสตร์ “ดาวเสาร์ (๗)” จะโคจรยกย้ายราศี จากราศีตุลย์ เข้าสู่ราศีพิจิก ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถือเป็นจุดแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลทั้งชะตาบุคคลทั้ง 12 ราศี และส่งผลต่อชะตาเมือง ชะตาโลก ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุ อัคคีภัย ฝน ลมพายุที่น่ากลัว ในช่วงที่ดาวเสาร์(๗) โคจรยกย้ายราศี บวกลบ 1 เดือน
       ในทางโหราศาสตร์ เทพพระเสาร์ ก่อกำเนิดจากการที่องค์พระศิวะ นำเอา เสือ 10 ตัว มาป่นให้เป็นผง แล้วห่อด้วยผ้าสีดำ บ้างก็ว่าสีม่วง ประพรมด้วยน้ำอัมฤทธิ์ บังเกิดเป็นเทวราชนามว่า “พระเสาร์เทพบุตร” ให้สถิตทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือทิศหรดี เป็นทิศที่สถิตของพระองค์ท่านตามหลักทักษาพยากรณ์ ตามการก่อกำเนิดแห่งเทวดานพเคราะห์ คือเทวดาทั้ง 9 พระองค์นั้น เพื่อให้เป็นเทวดาพิทักษ์รักษาคุ้มครอง ชี้ผลแห่งกุศลกรรมและอกุศลกรรม ให้สถิตในชั้นจาตุมมหาราชิกา อยู่รอบเขาพระสุเมรุราช
       “เทพพระเสาร์” อันเกี่ยวข้องกับชะตาบุคคล ถือว่าเป็นเทพประจำตัว เทพประจำราศี ของคุณที่มีลัคนาสถิตราศีมังกร หรือท่านที่เกิดในราศีมังกร คือเกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ตลอดจนคุณที่เกิดในวันเสาร์ ก็มีเทพพระเสาร์พระองค์นี้แหละ เป็นเทพประจำตัว เทพประจำราศี
       การตีความหมายในทางโหราศาสตร์ของ “พระเสาร์” ตามปรัชญาทางโหราศาสตร์ กล่าวไว้ชัดเจนว่า “โทษทุกข์ให้ทายเสาร์” ถือเป็นสภาวะแห่งกรรมที่ปรากฏเป็นความระทมทุกข์ เป็นวัฏจักรแห่งชีวิต ที่มีการเกิดแก่เจ็บตาย มติของโหราศาสตร์ภาคประสบการณ์ ในชีวิตโหรของผมเกิน 22 ปี ผมเห็นได้ว่า พระเสาร์ไม่ได้แปลว่าโทษทุกข์ เพราะว่าท่านให้โทษและทุกข์ แต่แปลว่า ชีวิตคนเรานั้น เกิดมาตามกฎแห่งกรรม ล้วนมีทุกข์ สภาวะแห่งพระเสาร์ คือ สภาวะที่ชี้มูลแห่งทุกข์ทั้งมวล “ที่ใดมีสุขที่นั่นย่อมมีทุกข์ ที่ใดมีทุกข์ ที่นั่นย่อมมีสุข” สลับสับเปลี่ยนเป็นเครื่องชี้ให้เห็น เปรียบประดุจเป็นองค์ประกอบทำให้เกิดความสมดุลในความเป็นไปในสรรพสิ่ง
       เมื่อชี้ให้เห็นชัดเจนว่า ทุกข์ที่เกิดขึ้น ล้วนเกิดแต่เหตุ เหตุนั้นก็มีเหตุในอดีตชาติและเหตุในปัจจุบันชาติ เป็นต้นเป็นปัจจัย ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีบังเอิญ สภาวะที่เกิดขึ้นและเป็นไป จึงอาจจะหมายถึง ทุกข์ที่มีมาก แล้วทุกข์ก็เป็นได้ ทุกข์เพราะไม่มีก็ได้ ดังนั้นใครที่มี “พระเสาร์ (๗)” เด่นในดวงชะตา บุคคลผู้นั้นจะทุกข์มาก สุขมาก สลับสับเปลี่ยนกันไปโดยหลายสถานะตามกรรมนำมาเกิด ซึ่งถ้าอยากรู้ลึกถึงขนาดนั้น ก็ต้องหานักพยากรณ์ที่รู้วิชาในทางโหราศาสตร์ที่สามารถผูกดวงวางลัคนาของคุณได้ มาพยากรณ์ให้คุณ จึงจะล่วงรู้ความเป็นจริงในข้อนี้ได้
    4. ศาสนิกชน คือ ผู้นับถือศาสนาพุทธ ใช้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
     แล้วท่านผู้เป็นศาสนบุคคล ท่านสามารถไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ศาสนิกชนในป่า ในเขาได้หรือไม่ จะมีศาสนิกชนมากเท่าไหร่ที่จะตามไปที่นั่น เพราะฉะนั้น จึงต้องมี
     “พระเสาร์” ยังเป็นตัวแทนที่ว่าด้วยเรื่องของสมบัติ ที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดิน อันได้แก่ ที่ดิน ทรัพย์ในดิน เพชรนิลจินดาต่างๆ ดังนั้น ในองค์ประกอบหรือเรื่องราวของพระเสาร์ จึงเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับองค์พญานาคราช ด้วยเช่นกัน ซึ่งองค์พญานาคราชนั้น เป็นผู้ที่มีอำนาจ มีบารมีบางประการ ด้วยบุญอันสะสมมาหลายชาติภพ โดยเฉพาะในเรื่องของบุญที่มีสมบัติมาก แต่มิได้สร้างบุญในชาติที่มีสมบัติ และมิได้ปฏิบัติธรรม จึงทำให้เกิดมาในชาติในภพนี้ เป็นองค์พญานาคราชเฝ้าสมบัติ
    ซึ่งในวันที่ 26 พฤศจิกายน ปีนี้ “ดาวเสาร์ (๗)” โคจรยกย้ายราศีจากราศีตุลย์ ไปสู่ราศีพิจิกในเวลา 16.29 น. ถือว่าเป็นการย้ายครั้งใหญ่ของเทพพระเสาร์ ส่งผลให้บุคคลที่เกิดใน ราศีเมษ ที่ดาวเสาร์เล็งดวงชะตา, และคุณที่เกิด ราศีตุลย์ ที่ดาวเสาร์ทับดวงชะตา มาก่อนหน้านี้ จะพ้นจากทุกข์โศกเคราะห์ภัย หลังจากที่เจอเกณฑ์คราวเคราะห์มา 2 ปีกว่าๆ ถ้าหากวิเคราะห์ถึงดวงชะตาเมือง ที่มีลัคนาสถิตราศีเมษ เช่นกัน จะเห็นได้ว่า ดวงเมืองก็ถูก “ดาวเสาร์ (๗)” โคจรเล็งดวงชะตาเมืองมา 2 ปีกว่า ๆ แล้วสิ้นสุดวันที่ 26 พฤศจิกายน ปีนี้ ตามวันเวลาที่ “ดาวเสาร์ (๗)” ย้ายราศี ย่อมหมายถึง การพ้นเคราะห์ พ้นทุกข์โศกโพยภัย พ้นจากแรงกดดัน พ้นจากปัญหา ที่เคยเกิดมาแล้ว 2 ปีกว่าๆ ก็ขอให้รู้อย่างนี้ล่วงหน้า เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณที่เกิดราศีเมษ และราศีตุลย์ มีกำลังใจว่าอีกไม่นานก็จะพ้นเคราะห์แล้ว
        แต่ก็มีอีก 2 ราศี ที่ต้องระวัง เพราะ ดาวเสาร์(๗) จะโคจรเข้าไปทับเรือนชะตาของคุณที่เกิด ราศีพิจิก และเล็งดวงชะตาของคุณที่เกิดในราศีพฤษภ จะทำให้เกิดสภาวะแห่งโทษทุกข์ ภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตำแหน่ง อำนาจบารมี อาจจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับภาระและความรับผิดชอบที่หนักขึ้น ซึ่งในรายละเอียดนั้น นักโหราศาสตร์จะตีความให้เราเข้าใจได้ ซึ่งผมก็ขอขยายความเป็นลำดับต่อ ๆ ไป
        โบราณกาลก่อนในทางโหราศาสตร์ ตามประเพณีที่มีดาวใหญ่โคจรยกย้ายมาตลอดระยะเวลานับเป็น 10 ปี ผม ในนามของ สถาบันพยากรณ์ศาสตร์ จะมีภาคพิธีกรรมที่ทำให้เกิดขวัญและกำลังใจ ทำให้เกิดการร่วมบุญและทำบุญ โดยการจัดพิธีเจริญมหาพุทธมนต์นพเคราะห์ รับ “พระเสาร์ (๗)” เข้าสู่ราศีพิจิก ส่ง “พระเสาร์ (๗)” ให้พ้นไปจากราศีตุลย์ โดยพิธีดังกล่าว จะจัดขึ้น ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ณ ลานมณฑลพิธี วัดเจ้าอาม ธนบุรี ซึ่งตรงกับวันเสาร์ ซึ่งในพิธีเจริญมหาพุทธมนต์นพเคราะห์ จะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์พระปริตร โหร พราหมณ์ หรือพระคุณเจ้า อ่านโองการอัญเชิญเทวดาทีละพระองค์ และอนุโมทนาในบุญทั้งหลายแห่งสาธุชน ประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์ ด้วยพุทธมนต์พระปริตร แล้วทำน้ำเทพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อม ๆ กัน แล้วนำน้ำพุทธมนต์ น้ำเทพมนต์ มาผสมกัน บังเกิดน้ำทิพยมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ เปรียบประดุจพิธีกวนน้ำอัมฤทธิ์เพื่อใช้ประพรมบ้านเรือน กิจการร้านค้า ที่อยู่อาศัยและตัวของคุณ ผู้ร่วมพิธี เพื่อให้ขจัดปัดเป่าเหตุเภทภัย ทุกข์ร้ายภัยเวร เคราะห์นานาประการ ตามโบราณราชประเพณีที่มีมาแต่อดีต ท่านที่เคยร่วมพิธีดังกล่าว หรือสนใจเข้าร่วมพิธี ติดต่อจองขันครูร่วมพิธีบูชาเทวดานพ ได้ที่ สถาบันพยากรณ์ศาสตร์ 0 – 2938 – 2115 – 6 , 0 – 2515 – 9222
        สำหรับท่านที่ไม่สามารถร่วมพิธีได้ในวันดังกล่าว ควรหาโอกาสไปทำบุญตักบาตร หรือถวายสังฆทานพระ 10 รูป เพราะ 10 คือ กำลังของเทพพระเสาร์ แล้วอุทิศบุญกุศลให้เทพพระเสาร์ โดยเปล่งวาจาว่า “อิทังโน ยาตินัง โหตุ สาธุด้วยบุญนี้ จงสำเร็จแก่องค์พระเสาร์ทรงพยัคฆ์ จงลดทางโทษ ภัยทั้งหลาย อย่าได้มี จงเกิดความสุข สวัสดีจากนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ”
        ตลอดจนหาโอกาสที่จะมีเหรียญเทพพระเสาร์ทรงพยัคฆ์(เสือ) หรือเหรียญเทพพระราหูทรงครุฑ ซึ่งเป็นมิตรกับพระเสาร์ ไว้ติดตัวประจำตนคุ้มครอง ที่มีเทวานุภาพที่จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายดี มาติดตัวประจำตนจากนี้ไปในระยะเวลา 2 ปีนี้ ก็จะแคล้วคลาดจากภยันอันตรายต่างๆ ได้เป็นอย่างดีครับ
        ในเดือนต่อไป ผมจะได้วิเคราะห์เจาะลึกถึงดวงชะตา 12 ราศี อิทธิพลของ “ดาวเสาร์ (๗)” ย้ายราศี ส่งผลต่อดวงชะตา 12 ราศีอย่างไร ??? ให้ติดตามในฉบับเดือนธันวาคมครับ
ดวงชะตาราศีเมษ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๓ เมษายน ถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม)
เดือนแห่งการพ้นโพยภัย จุดเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดี ขอให้มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจ ขยันจนสุดตัวจะทำให้ชีวิตตั้งหลักได้ ... ฟันธงครับ !!!
28 ตุลาคม 2557
ดวงชะตาราศีพฤษภ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน)
เดือนแห่งอุปสรรคที่เกิดจากวิบากของชะตากรรม ต้องตั้งสติให้ดี บุญที่ได้สร้างสะสมมาจะเป็นปาฏิหาริย์ ให้ผ่านพ้นปัญหาและความทุกข์ไปได้ ... ฟันธงครับ !!!
27 ตุลาคม 2557
ดวงชะตาราศีมิถุน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม)
เดือนแห่งการเผชิญปัญหาและอุปสรรค ต้องตั้งสติ ระวังการคิดผิดทำผิด เพราะความไว้ใจ สร้างบุญสร้างกุศลเป็นเครื่องคุ้มครองดวงชะตา จะผ่านพ้นเหตุเภทภัยในทุกประการ ... ฟันธงครับ !!!
27 ตุลาคม 2557
ดวงชะตาราศีกรกฎ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม)
เดือนแห่งโชคลาภและเงินตรา มีโชคมีชัย มีความร่ำรวย ที่จะปรากฏผลเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และชัดเจน ... ฟันธงครับ !!!
27 ตุลาคม 2557
ดวงชะตาลัคนาราศีสิงห์ (ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 16 กันยายน)
เดือนแห่งความรุ่งโรจน์ในดวงชะตา บุญหนุนนำส่งเสริม ทำสิ่งใดสำเร็จสมดังที่ปรารถนา ... ฟันธงครับ !!!
27 ตุลาคม 2557
ดวงชะตาราศีกันย์ (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๗ กันยายน ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม)
หลัง ๒๖ พฤศจิกายน ชีวิตเริ่มผ่านพ้นคราวเคราะห์ วางแผนยุทธศาสตร์ของชีวิต เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ที่คุณเป็นผู้ลิขิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ... ฟันธงครับ !!!
27 ตุลาคม 2557
ดวงชะตาราศีตุลย์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน)
เดือนแห่งความสุขและความสำเร็จจากการเริ่มต้น โชคลาภและเงินตรา โอกาสต่าง ๆ มีเข้ามามากมาย บุญที่สร้างสะสมจะทำให้โชคดี ร่ำรวย ... ฟันธงครับ !!!
27 ตุลาคม 2557
ดวงชะตาราศีพิจิก (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม)
เดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงดวงชะตา ต้องระมัดระวังตัว ตั้งสติ มีความอดทนอดกลั้น จากปัญหาและภาระที่มากขึ้น เพื่อไปสู่จุดแห่งการก่อร่างสร้างตัว ... ฟันธงครับ !!!
28 ตุลาคม 2557
ดวงชะตาราศีธนู (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  ๑๖ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม)
เดือนแห่งฟ้าเปิด จะบังเกิดสิ่งที่ดีสมปรารถนา เร่งสร้างบุญเสริมดวงชะตา จะบังเกิดเป็นความสำเร็จสมประสงค์ ... ฟันธงครับ !!!
27 ตุลาคม 2557
ดวงชะตาราศีมังกร (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์)
เดือนแห่งความมั่นคง สร้างพลังที่จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตา ด้วยตัวของคุณเอง แล้วคุณจะโชคดีมีชัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ... ฟันธงครับ !!!
27 ตุลาคม 2557
ดวงชะตาราศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม)
เดือนแห่งความสุขและความสำเร็จ หมั่นสร้างบุญสร้างกุศล แล้วจะเกิดมหัศจรรย์ในชีวิต... ฟันธงครับ !!!
27 ตุลาคม 2557
ดวงชะตาราศีมีน (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๔ มีนาคมถึงวันที่ ๑๒ เมษายน)
เดือนแห่งการบุกเบิกและต่อสู้ แม้ว่าเหนื่อยยากลำบากกายและใจ แต่จะเริ่มต้นก่อร่างสร้างตัว มั่นคง ประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ... ฟันธงครับ !!!
27 ตุลาคม 2557