ระลึกคุณแม่ของแผ่นดิน สักการะพระบรมอัฐิอดีตพระราชชนนี เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศล
   
   

         เมื่อเสร็จพิธีขอขมากรรมแม่พระคงคา เราก็เดินทางโดยรถบัสไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่เราเดินทางไปไหว้พระที่วัดแห่งนี้เพราะเราตั้งใจไปทำบุญอุทิศบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดินเพราะวัดนี้ มีสุสานหลวง  ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์มากที่สุด  ตลอดจนสายสกุลต่างๆก็อยู่ที่นี่  เราได้ทำบุญ  ถวายผ้าบังสุกุล  โดยได้นิมนต์พระคุณเจ้า  ซึ่งได้รับพระเมตตาจากพระศาสนโสภณ เจ้าอาวาสวัดราชบพิตรฯ  รับสังฆทาน และทอดผ้าบังสุกุล ในพระอุโบสถ  ผมได้นำคณะกล่าวอัญเชิญ ดวงพระวิญญาณของทุกพระองค์ที่มีพระบรมอัฐิ พระอัฐิที่ได้ประดิษฐานในสุสานหลวงนี้ จงได้เสด็จมาอนุโมทนารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ปวงข้าพเจ้าได้อุทิศบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทุกพระองค์โดยเฉพาะแม่ของแผ่นดินตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลปัจจุบัน และเทวดาที่รักษาองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ให้มีพระกำลังแห่งบุญนี้เป็นบุญแห่งการรวมใจแห่งคณะพวกเรา 

         และบุญกุศลที่คณะเราได้ทำถวายนั้น ก็ขอให้มาเป็นกำลังคุ้มครองรักษาเรา หนี้สงฆ์กับการได้เป็นชาวพุทธ และได้เป็นผู้ที่จงรักภักดีอย่างแท้จริงที่ได้ทำอย่างนี้ตลอดทั้งวัน 

         ขอให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลนั้นจงเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามารู้ มาเห็นบทความนี้ เพียงแต่กล่าวคำว่า อนุโมทนา สาธุ บุญนั้น จงสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านด้วยทุกประการเทอญ
 

คลิกที่นี่ >> เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญ