สักการบูชา ขอขมาแม่พระคงคา ณ แม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้มีความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิต
   
   

          จากนั้น คณะ ก็ลงเรือกัน โดยมีพระครูภาวนาโสภณ แห่งวัดป่าธรรมโสภณ จ.ลพบุรี  นำทำพิธีขอขมาต่อแม่พระคงคา  ที่เราใช้ดื่ม  ใช้อาบ  ทิ้งสิ่งปฎิกูลไปในน้ำมากมาย  เราไม่เคยนึกถึงท่านเลย ฉะนั้นเราเลยต้องไปทำบุญ และตั้งจิตอธิษฐานขอขมากรรม แล้วอุทิศบุญให้แม่พระคงคาและขอขมากรรมต่อท่าน ให้ตั้งจิตอธิษฐานว่า 

“หากได้ไปในที่ใดในโลกนี้ ที่มีแม่น้ำ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข มีความปลอดภัย มีความเจริญมีความร่มเย็นดุจแม่น้ำนั้น ”   จากนั้นคณะของเราก็นำกระทงที่มี ดอกไม้บูชา  ใส่เหรียญเงินเข้า ขอขมากรรมต่อพระแม่คงคา และขอพรให้เมื่อลอยกระทงนี้ไปแล้ว ขอให้จงลอยทุกข์โศกโรคภัยสิ่งร้าย ๆ ออกไปจากตัวข้าพเจ้าด้วยเทอญ ก็ขออนุโมทนาบุญแก่คุณด้วยทุกประการ
 

คลิกที่นี่ >> เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญ