สักการบูชา ระลึกคุณแม่พระธรณี เพื่อเป็นพยานบุญ ประกาศความดี ขอขมากรรม ขอพรให้พ้นโพยภัยทั้งปวง
   
   

        หลังจากนั้น คณะเราได้ไปทำบุญที่แม่พระธรณี ที่เรียกว่า อุทกทาน แม้ว่าจะเป็นการสร้างเพื่อให้น้ำแก่ประชาชน แต่พระแม่ธรณีมีประวัติในสมัยพุทธกาลว่า เป็นพยานบุญของพระพุทธองค์ที่ประกาศต่อพญามารว่า บุญที่พระพุทธองค์ได้ทำ  คือ  น้ำที่อยู่ในมวยผม ที่พระองค์ได้ทำบุญแล้วกรวดน้ำอุทิศข้ามชาติ ข้ามภพ บุญนั้นสะสมเป็นมหาศาลอยู่ในมวยผมนั้น จึงเป็นที่มาที่เราทั้งหลายทำบุญทุกครั้งต้องมีการกรวดน้ำ และมีพระแม่ธรณีเป็นพยานแห่งบุญนั้น
 

ในวันนั้นผมได้ตั้งโต๊ะบวงสรวงบูชาประกาศต่อหน้าพระแม่ธรณีว่า

          “บุญกุศลที่เราได้สร้างขอประกาศฝากไว้แด่พระแม่ธรณี และอุทิศบุญไว้แด่พระแม่ธรณี และเราทั้งหลายขออนุโมทนาพลอยยินดีกับบุญกุศลแห่งท่านทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งมวล ตั้งแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบัน ที่สะสมในมวยผมแห่งบุญ ขออนุโมทนาด้วยทุกประการ ขอให้พวกคุณกล่าวคำว่า สาธุขอบุญนั้นจงสำเร็จแก่ทุกท่าน

คลิกที่นี่ >> เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญ


             ขอให้บุญนั้นจงมาเป็นกำลังแห่งแม่ของแผ่นดิน คือ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและเป็นกำลังคุ้มครองปวงข้าพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่าน รวมถึงทุกท่านที่รับทราบข้อมูลเหล่านี้ด้วยทุกประการให้เป็นกำลังทรัพย์ กำลังโชคลาภ กำลังปัญญาและกำลังบุญราศี ให้เป็นที่รักแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะทำการใดจงมีกำลังบุญคุ้มครองรักษา

 

คลิกที่นี่ >> เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญ


           ก่อนกลับคณะของเราได้ทำพิธีเอาน้ำจากมวยผมนั้น ให้เจ้าหน้าที่จัดใส่ถุงเอาไว้อาบผสมเป็นน้ำมนต์มงคลประจำบ้าน ประจำตัวของทุกคน ในวันนั้นคุณที่ไม่ได้ไปคงต้องไปหาเอาเองที่อุทกทาน หรือพระแม่ธรณีบีบมวยผมตามที่เรียกกันติดปาก ใกล้ ๆ สนามหลวงนะครับ