ทำบุญตักบาตร อุทิศบุญกุศลให้แม่ทุกชาติภพ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
   
   

       ในช่วงเช้า เรานัดหมายกันที่วัดโพธิ์ หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ทางคณะได้นิมนต์พระคุณเจ้าอันมีพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่มาต้อนรับ เปิดโอกาสให้เราไปทำบุญ เพื่ออุทิศบุญให้แม่ของแผ่นดิน ได้แก่ พระราชธรรมสุนทร ผู้ช่วย.เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ พระราชเวที พระวิเชียรธรรมคุณาธาร พระศรีสมโภชน์พระราชวชิราภรณ์ เป็นต้น 

      วัดโพธิ์ ถือเป็นวัดต้นกำเนิดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นวัดที่เกิดคู่กับแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นแน่แท้ว่าองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 รัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 เรื่อยมาทุกพระองค์จนถึงรัชกาลปัจจุบัน จะต้องเสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดแห่งนี้ และจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล แม้ว่าบางพระองค์ได้เสด็จสวรรคตไปแล้ว แต่ก็ยังมีการผูกบุญสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน 

       ในวันสำคัญคือ วันที่ 12 สิงหาคม ผมจึงนำคณะไปทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน โดยให้แม่ลูกพันผูกจูงมือกันตักบาตร ถวายสังฆทาน และได้อัญเชิญดวงพระวิญญาณแม่ของแผ่นดิน อันได้แก่ กษัตรีย์ บรมราชินีทุกพระองค์ และเทวดาผู้รักษา มารับบุญกุศลที่ทำถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อถวายเป็นกำลังแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระแม่ธรณี พระแม่คงคา เทวดาทุกหมู่เหล่า ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เราคณะทัวร์ได้เริ่มทำในวันนั้น บุญกุศลที่เกิดขึ้นในเช้าวันนั้น ก็ขออนุโมทนา บุญกุศลนั้นจงสำเร็จแก่ท่านที่เข้ามาทราบ มารู้มาเห็นภาพและทราบข้อมูลเหล่านี้ทุกประการ ให้คุณพนมมือ และกล่าวคำว่า สาธุ ขอบุญนั้นจงสำเร็จแก่ทุกท่าน

คลิกที่นี่ >> เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญ