บุญถวายเทียน ต้นที่ ๑๑ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี (ต้นพิเศษ ต้นที่ ๑๑)


 

ถวายเทียนพรรษาแด่พระเศรษฐี ต้นพิเศษ  วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี (ต้นพิเศษ ต้นที่ ๑๑)

          วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ เป็นตัวแทนถวายเทียนพรรษา ต้นที่ ๑๑ และจตุปัจจัยเพื่อเป็นค่าน้ำค่า ไฟตลอดพรรษากาล จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ จากกิจกรรมหล่อเทียน ๙ ต้น ถวาย ๙ พระอาราม ที่ประดิษฐานพระพุทธมหาเศรษ ฐีนวโกฎิ จากแรงศรัทธาที่ประชาชนได้ร่วมหล่อ ณ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. - ๒ ส.ค. ๕๕ ที่ผ่านมา ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ จงสำเร็จแก่ทุกท่านที่ได้ร่วมหล่อ และร่วมอนุโมทนาด้วยทุกประก าร สาธุ สาธุ สาธุ

                                              

 
 
 
 

   


เทปบันทึกภาพบรรยากาศ ย้อนหลัง บุญถวายเทียนพรรษา ต้นที่ ๑๑

จากรายการคุยโขมงข่าวเช้าช่วงสุดยอดฟันธง

ออกอากาศ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ที่ตั้ง ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี

            - ที่ตั้ง : วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี ตั้งอยู่ในซอยงามวงศ์วาน 23 สอบถามข้อมูลเส้นทาง โทร.02-952-9737