บุญถวายเทียน ต้นที่ ๑๐ วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน (ต้นพิเศษ ต้นที่ ๑๐)


 

ถวายเทียนพรรษาแด่พระเศรษฐี ต้นพิเศษ  วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน (ต้นพิเศษ ต้นที่ ๑๐)

          วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ เป็นตัวแทนถวายเทียนพรรษา ต้นที่ ๑๐ และจตุปัจจัยเพื่อเป็นค่าน้ำค่า ไฟตลอดพรรษากาล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ จากกิจกรรมหล่อเทียน ๙ ต้น ถวาย ๙ พระอาราม ที่ประดิษฐานพระพุทธมหาเศรษ ฐีนวโกฎิ จากแรงศรัทธาที่ประชาชนได้ร่วมหล่อ ณ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. - ๒ ส.ค. ๕๕ ที่ผ่านมา ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ จงสำเร็จแก่ทุกท่านที่ได้ร่วมหล่อ และร่วมอนุโมทนาด้วยทุกประก าร สาธุ สาธุ สาธุ

                                              

   


เทปบันทึกภาพบรรยากาศ ย้อนหลัง บุญถวายเทียนพรรษา ต้นที่ ๑๐

จากรายการคุยโขมงข่าวเช้าช่วงสุดยอดฟันธง

ออกอากาศ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ 

ที่ตั้ง ณ วัดแค จ.สุพรรณบุรี

            - ที่ตั้ง : ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 053-511104

โทรสาร 053-530753