บุญถวายเทียน ต้นที่ ๘ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุโขทัย


 

ถวายเทียนพรรษาแด่พระเศรษฐี ต้นที่ ๘  ณ วัดแค จ.สุพรรณบุรี

          วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ เป็นตัวแทนถวายเทียนพรรษา ต้นที่ ๘ และจตุปัจจัยเพื่อเป็นค่าน้ำค่า ไฟตลอดพรรษากาล จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ จากกิจกรรมหล่อเทียน ๙ ต้น ถวาย ๙ พระอาราม ที่ประดิษฐานพระพุทธมหาเศรษ ฐีนวโกฎิ จากแรงศรัทธาที่ประชาชนได้ร่วมหล่อ ณ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. - ๒ ส.ค. ๕๕ ที่ผ่านมา ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ จงสำเร็จแก่ทุกท่านที่ได้ร่วมหล่อ และร่วมอนุโมทนาด้วยทุกประก าร สาธุ สาธุ สาธุ

                                              

   


เทปบันทึกภาพบรรยากาศ ย้อนหลัง บุญถวายเทียนพรรษา ต้นที่ ๘

จากรายการคุยโขมงข่าวเช้าช่วงสุดยอดฟันธง

ออกอากาศ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ที่ตั้ง ณ วัดแค จ.สุพรรณบุรี

            - วัดแค ตั้งอยู่ที่ : บ้านค่ายเก่า ตำบลแค อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี