บุญถวายเทียน ต้นที่ ๗ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุโขทัยถวายเทียนพรรษาแด่พระเศรษฐี ต้นที่ ๗  ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุโขทัย

          วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ เป็นตัวแทนถวายเทียนพรรษา ต้นที่ ๗ และจตุปัจจัยเพื่อเป็นค่าน้ำค่า ไฟตลอดพรรษากาล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุโขทัย จากกิจกรรมหล่อเทียน ๙ ต้น ถวาย ๙ พระอาราม ที่ประดิษฐานพระพุทธมหาเศรษ ฐีนวโกฎิ จากแรงศรัทธาที่ประชาชนได้ร่วมหล่อ ณ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ กค .- ๒ สค. ๕๕ ที่ผ่านมา ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ จงสำเร็จแก่ทุกท่านที่ได้ร่ วมหล่อ และร่วมอนุโมทนาด้วยทุกประการ สาธุ สาธุ สาธุ

                                              

 
 

   


เทปบันทึกภาพบรรยากาศ ย้อนหลัง บุญถวายเทียนพรรษา ต้นที่ ๗

จากรายการคุยโขมงข่าวเช้าช่วงสุดยอดฟันธง

ออกอากาศ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ที่ตั้ง ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุโขทัย

            - ที่ตั้งวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเช ลียง ตั้งอยู่ที่บริเวณอุทยานประ วัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย หมู่ 6 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย