บุญถวายเทียน ต้นที่ ๖ วัดบ้านเด่น จ.เชียงใหม่


 

ถวายเทียนพรรษาแด่พระเศรษฐี ต้นที่ ๖  ณ วัดบ้านเด่น จ.เชียงใหม่

          วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ เป็นตัวแทนถวายเทียนพรรษา ต้นที่ ๖ และจตุปัจจัยเพื่อเป็นค่าน้ำค่า ไฟตลอดพรรษากาล จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ณ วัดศาลา จ.นครราชสีมา จากกิจกรรมหล่อเทียน ๙ ต้น ถวาย ๙ พระอาราม ที่ประดิษฐานพระพุทธมหาเศรษ ฐีนวโกฎิ จากแรงศรัทธาที่ประชาชนได้ร่วมหล่อ ณ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ กค .- ๒ สค. ๕๕ ที่ผ่านมา ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ จงสำเร็จแก่ทุกท่านที่ได้ร่ วมหล่อ และร่วมอนุโมทนาด้วยทุกประการ สาธุ สาธุ สาธุ

                                              

   


เทปบันทึกภาพบรรยากาศ ย้อนหลัง บุญถวายเทียนพรรษา ต้นที่ ๖

จากรายการคุยโขมงข่าวเช้าช่วงสุดยอดฟันธง

ออกอากาศ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ 

ที่ตั้ง ณ วัดบ้านเด่น จ.เชียงใหม่

            - ที่ตั้งวัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน :ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 30 กิโลเมตร ไปทางเดียวกับ เขื่อนแม่งัด อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวเชียงใหม่-สะเมิง หรือเชียงใหม่-ฝาง แยกเข้าไปทางเขื่อนแม่งัด อีกประมาณ 3 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายอีกประมาณ 1 กิโลฯ จะเห็นวัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน