บุญถวายเทียน ต้นที่ ๕ วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา


 

ถวายเทียนพรรษาแด่พระเศรษฐี ต้นที่ ๕  ณ วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา

          วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ เป็นตัวแทนถวายเทียนพรรษา ต้นที่ ๕ และจตุปัจจัยเพื่อเป็นค่าน้ำค่า ไฟตลอดพรรษากาล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ณ วัดศาลา จ.นครราชสีมา จากกิจกรรมหล่อเทียน ๙ ต้น ถวาย ๙ พระอาราม ที่ประดิษฐานพระพุทธมหาเศรษ ฐีนวโกฎิ จากแรงศรัทธาที่ประชาชนได้ร่วมหล่อ ณ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ กค .- ๒ สค. ๕๕ ที่ผ่านมา ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ จงสำเร็จแก่ทุกท่านที่ได้ร่ วมหล่อ และร่วมอนุโมทนาด้วยทุกประก าร สาธุ สาธุ สาธุ

                                              

   


เทปบันทึกภาพบรรยากาศ ย้อนหลัง บุญถวายเทียนพรรษา ต้นที่ ๕

จากรายการคุยโขมงข่าวเช้าช่วงสุดยอดฟันธง

ออกอากาศ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ 

ที่ตั้ง ณ วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา

            - วัดศาลาลอย ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมือง ตำบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา โดยแยกจากถนนรอบเมืองไปประม าณ 500 เมตร