บุญถวายเทียน ต้นที่ ๔ วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน กรุงเทพมหานคร


 

ถวายเทียนพรรษาแด่พระเศรษฐี ต้นที่ ๔  ณ วัดพระศรีมหาธาตุ จ.กรุงเทพมหานคร

          วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ เป็นตัวแทนถวายเทียนพรรษา ต้นที่ ๔ และจตุปัจจัยเพื่อเป็นค่าน้ำค่า ไฟตลอดพรรษากาล จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ จากกิจกรรมหล่อเทียน ๙ ต้น ถวาย ๙ พระอาราม ที่ประดิษฐานพระพุทธมหาเศรษ ฐีนวโกฎิ จากแรงศรัทธาที่ประชาชนได้ร่วมหล่อ ณ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. - ๒ ส.ค. ๕๕ ที่ผ่านมา ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ จงสำเร็จแก่ทุกท่านที่ได้ร่วมหล่อ และร่วมอนุโมทนาด้วยทุกประก าร สาธุ สาธุ สาธุ

                                              

   


เทปบันทึกภาพบรรยากาศ ย้อนหลัง บุญถวายเทียนพรรษา ต้นที่ ๔

จากรายการคุยโขมงข่าวเช้าช่วงสุดยอดฟันธง

ออกอากาศ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ที่ตั้ง ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร

            -วัพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
           

 แผนที่ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร