บุญถวายเทียน ต้นที่ ๓ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร


 

ถวายเทียนพรรษาแด่พระเศรษฐี ต้นที่ ๓  ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร

          วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ เป็นตัวแทนถวายเทียนพรรษา ต้นที่ ๓ และจตุปัจจัยเพื่อเป็นค่าน้ำค่า ไฟตลอดพรรษากาล จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ จากกิจกรรมหล่อเทียน ๙ ต้น ถวาย ๙ พระอาราม ที่ประดิษฐานพระพุทธมหาเศรษ ฐีนวโกฎิ จากแรงศรัทธาที่ประชาชนได้ร่วมหล่อ ณ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.- ๒ ส.ค.๕๕ ที่ผ่านมา ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ จงสำเร็จแก่ทุกท่านที่ได้ร่ วมหล่อ และร่วมอนุโมทนาด้วยทุกประก าร สาธุ สาธุ สาธุ

 

 
 

   


เทปบันทึกภาพบรรยากาศ ย้อนหลัง บุญถวายเทียนพรรษา ต้นที่ 3

จากรายการคุยโขมงข่าวเช้าช่วงสุดยอดฟันธง

ออกอากาศ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 

ที่ตั้ง ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร

            - วัดทรงธรรมตั้งอยู่ทซอยบรรพต บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
            - โทรสอบถามข้อมูล 02-225-5873

 แผนที่ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร