บุญถวายเทียนต้นที่ ๒ ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร จ.สมุทรปราการ


 

ถวายเทียนพรรษาแด่พระเศรษฐี ต้นที่ ๒  ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร จ.สมุทรปราการ

            วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ เป็นตัวแทนถวายเทียนพรรษา ต้นที่ ๒ และจตุปัจจัยเพื่อเป็นค่าน้ำค่า ไฟตลอดพรรษากาล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร จ.สมุทรปราการ จากกิจกรรมหล่อเทียน ๙ ต้น ถวาย ๙ พระอาราม ที่ประดิษฐานพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฎิ จากแรงศรัทธาที่ประชาชนได้ร่วมหล่อ ณ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. - ๒ ส.ค. ๕๕ ที่ผ่านมา ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ จงสำเร็จแก่ทุกท่านที่ได้ร่วมหล่อ และร่วมอนุโมทนาด้วยทุกประการ สาธุ สาธุ สาธุ

 

 
 
 
 

   


เทปบันทึกภาพบรรยากาศ ย้อนหลัง บุญถวายเทียนพรรษา ต้นที่ 2

จากรายการคุยโขมงข่าวเช้าช่วงสุดยอดฟันธง

ออกอากาศ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ที่ตั้งวัดทรงธรรมวรวิหาร จ.สมุทรปราการ

            - วัดทรงธรรมตั้งอยู่ที่ อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ             
            - โทรสอบถามข้อมูลเส้นทางได้ที่เทศบาลเมืองพระประแดง โทร ๐-๒๔๖๒-๕๐๒๘

 แผนที่วัดทรงธรรมวรวิหาร จ.สมุทรปราการ