ทำบุญเติมความรัก สร้างมหาบุญ มหากุศล บริจาคทุนการศึกษา อาหารแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส ขออนิสงส์ผลบุญให้ทีครอบครัวที่อบอุ่นทุกชาติภาพ 


สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 เดอะฟันธงดอทคอม.
หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของที่นี่ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด