ดาวเสาร์เล็งดาวศุกร์เกิดวิกฤติ ทางการเงินร่วมบุญสร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ ขอบารมีเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิต

 
ดาวเสาร์เล็งดาวศุกร์เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินร่วมสร้างบุญพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
ดาวเสาร์เล็งดาวศุกร์เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินร่วมสร้างบุญพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
 11 พฤษภาคม 2553, 09:22:46 น.
 
สร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ ๙ องค์
สร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ ๙ องค์
 11 พฤษภาคม 2553, 09:22:46 น.
 
ดาวพฤหัส (๕) ยกย้าย เป็นนิมิตหมายใช้พระนำสร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
ดาวพฤหัส (๕) ยกย้าย เป็นนิมิตหมายใช้พระนำสร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
 11 พฤษภาคม 2553, 09:22:46 น.
 
ประวัติพระมหาเศรษฐีนวโกฏิฉบับย่อ
ประวัติพระมหาเศรษฐีนวโกฏิฉบับย่อ
 11 พฤษภาคม 2553, 09:22:46 น.
 
คำสอนแห่งครู สร้างบุญสร้งบารมี สามัคคีเป็นมงคล
คำสอนแห่งครู สร้างบุญสร้งบารมี สามัคคีเป็นมงคล
 11 พฤษภาคม 2553, 09:22:46 น.
 
โหรฟันธงนำศรัทธา ใช้ความรู้ ปัญญา แทนคุณแผ่นดิน
โหรฟันธงนำศรัทธา ใช้ความรู้ ปัญญา แทนคุณแผ่นดิน
 11 พฤษภาคม 2553, 09:22:46 น.
 
 


สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 เดอะฟันธงดอทคอม.
หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของที่นี่ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

1111/19 หมู่บ้านกลางเมือง ถ.ลาดพร้าว  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2115-6, 02-515-9222 แฟกซ์ 02-938-9598  แผนที่