รายชื่อผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์สร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ

 
ผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์ สร้างองค์ที่ 1
ผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์ สร้างองค์ที่ 1
 11 พฤษภาคม 2553, 09:15:21 น.
 
ผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์ สร้างองค์ที่ 2
ผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์ สร้างองค์ที่ 2
 11 พฤษภาคม 2553, 09:15:21 น.
 
ผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์ สร้างองค์ที่ 3
ผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์ สร้างองค์ที่ 3
 11 พฤษภาคม 2553, 09:15:21 น.
 
ผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์ สร้างองค์ที่ 4
ผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์ สร้างองค์ที่ 4
 11 พฤษภาคม 2553, 09:15:21 น.
 
ผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์ สร้างองค์ที่ 5
ผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์ สร้างองค์ที่ 5
 11 พฤษภาคม 2553, 09:15:21 น.
 
ผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์ สร้างองค์ที่ 6
ผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์ สร้างองค์ที่ 6
 11 พฤษภาคม 2553, 09:15:21 น.
 
ผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์ สร้างองค์ที่ 7
ผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์ สร้างองค์ที่ 7
 11 พฤษภาคม 2553, 09:15:21 น.
 
ผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์ สร้างองค์ที่ 8
ผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์ สร้างองค์ที่ 8
 11 พฤษภาคม 2553, 09:15:21 น.
 
ผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์ สร้างองค์ที่ 9
ผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์ สร้างองค์ที่ 9
 11 พฤษภาคม 2553, 09:15:21 น.
 
ผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์ สร้างองค์ที่ 10
ผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์ สร้างองค์ที่ 10
 11 พฤษภาคม 2553, 09:15:21 น.
 
 


สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 เดอะฟันธงดอทคอม.
หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของที่นี่ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

1111/19 หมู่บ้านกลางเมือง ถ.ลาดพร้าว  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2115-6, 02-515-9222 แฟกซ์ 02-938-9598  แผนที่