องค์ที่ ๗ : ประดิษฐานณ วัดทรงธรรมวรวิหารจ. สมุทรปราการ


 
พิธีเจริญมหาพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปวัฒนสูตร แบบมอญ
สวดมนต์บูชานพเคราะห์ พุทธาเทวภิเษกชนวนมวลสาร
ณ มณฑลพิธี วัดทรงธรรมวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท)
จ.สมุทรปราการ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๓
09 ตุลาคม 2553 , 10:53:33 น.
 
พิธีเททองหล่อพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ
ประดิษฐาน ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร
ณ มณฑลพิธี วัดทรงธรรมวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท)
จ.สมุทรปราการ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓
09 ตุลาคม 2553 , 10:53:49 น.
 
เนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในหมวดนี้


สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 เดอะฟันธงดอทคอม.
หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของที่นี่ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

1111/19 หมู่บ้านกลางเมือง ถ.ลาดพร้าว  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2115-6, 02-515-9222 แฟกซ์ 02-938-9598  แผนที่