องค์ที่ ๖ : ประดิษฐานณ วัดคลองวาฬจ.ประจวบคีรีขันธ์


 
พิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์
11 สิงหาคม 2553 , 15:08:25 น.
 
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป
เจริญธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร
11 สิงหาคม 2553 , 15:12:43 น.
 
พิธีเททองหล่อพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ
เมิ่อวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๓
ณ วัดคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์
11 สิงหาคม 2553 , 15:15:30 น.
 
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๔ รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต
20 สิงหาคม 2553 , 15:30:37 น.
 
ประชาชนร่วมจารึกชื่อ – นามสกุลลงบนแผ่นทองแดง แผ่นเงิน
เพื่อเป็นเนื้อนาบุญหล่อพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ
11 สิงหาคม 2553 , 15:22:59 น.
 
ประชาชนร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์
เพื่อหล่อพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ
11 สิงหาคม 2553 , 15:25:55 น.
 
ชนวนมวลสารสร้างพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ องค์ที่ ๖
11 สิงหาคม 2553 , 15:28:46 น.
 
บรรยายกาศงานในพิธีเททองหล่อ
11 สิงหาคม 2553 , 15:31:24 น.
 
เนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในหมวดนี้


สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 เดอะฟันธงดอทคอม.
หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของที่นี่ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

1111/19 หมู่บ้านกลางเมือง ถ.ลาดพร้าว  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2115-6, 02-515-9222 แฟกซ์ 02-938-9598  แผนที่