องค์ที่ ๕ : ประดิษฐานณ วัดแค จ.สุพรรณบุรี


 
อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ ประกอบพิธีบวงสรวง
10 สิงหาคม 2553 , 10:59:56 น.
 
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป
เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปวัฒนสูตร
10 สิงหาคม 2553 , 12:09:45 น.
 
พิธีเททองหล่อ พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ณ วัดแค จ.สุพรรณบุรี
10 สิงหาคม 2553 , 11:05:36 น.
 
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๔ รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต
10 สิงหาคม 2553 , 12:13:10 น.
 
ประชาชนร่วมจารึกชื่อ – นามสกุลลงบนแผ่นทองแดง แผ่นเงิน
เพื่อเป็นเนื้อนาบุญหล่อพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ
10 สิงหาคม 2553 , 12:15:42 น.
 
ผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์
เพื่อหล่อพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ
10 สิงหาคม 2553 , 12:19:00 น.
 
ชนวนมวลสารสร้างพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ องค์ที่ ๕
10 สิงหาคม 2553 , 12:23:09 น.
 
บรรยายกาศงานในพิธีเททองหล่อ
10 สิงหาคม 2553 , 13:24:42 น.
 
เนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในหมวดนี้


สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 เดอะฟันธงดอทคอม.
หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของที่นี่ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

1111/19 หมู่บ้านกลางเมือง ถ.ลาดพร้าว  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2115-6, 02-515-9222 แฟกซ์ 02-938-9598  แผนที่