องค์ที่ ๔ : ประดิษฐานณ วัดป่าธรรมโสภณจ.ลพบุรี


 
พิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ โดยพระครูภาวนา และนำอธิษฐานขอพรโดย
อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ
09 สิงหาคม 2553 , 13:59:27 น.
 
พระสงฆ์ ทรงสมณศักดิ์ ๑๗ รูป
เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร
09 สิงหาคม 2553 , 15:08:56 น.
 
พิธีเททองหล่อพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ
เมิ่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓
ณ วัดป่าธรรมโสภณ จ.ลพบุรี
09 สิงหาคม 2553 , 14:04:30 น.
 
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๔ รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต
09 สิงหาคม 2553 , 14:09:40 น.
 
ประชาชนร่วมจารึกชื่อ – นามสกุลลงบนแผ่นทองแดง แผ่นเงิน
เพื่อเป็นเนื้อนาบุญหล่อพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ
09 สิงหาคม 2553 , 14:13:14 น.
 
ผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์
เพื่อหล่อพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ
09 สิงหาคม 2553 , 14:16:46 น.
 
ชนวนมวลสารสร้างพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ องค์ที่ ๔
09 สิงหาคม 2553 , 14:20:38 น.
 
บรรยายกาศงานในพิธีเททองหล่อ
09 สิงหาคม 2553 , 14:23:18 น.
 
เนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในหมวดนี้


สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 เดอะฟันธงดอทคอม.
หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของที่นี่ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

1111/19 หมู่บ้านกลางเมือง ถ.ลาดพร้าว  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2115-6, 02-515-9222 แฟกซ์ 02-938-9598  แผนที่