องค์ที่ ๓ : ประดิษฐานณ วัดศาลาลอยจ.นครราชสีมา


 
พิธีทักษิณานุปทานทำบุญอุทิศแด่ย่าโม บรรพบุรุษ บรรพสตรี
และทวยเทพเทวาผู้รักษาเมืองนครราชสีมา
06 สิงหาคม 2553 , 17:36:06 น.
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทอดผ้าป่า
06 สิงหาคม 2553 , 17:50:26 น.
 
พิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ และนำอธิษฐานขอพรโดย อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ ณ วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา
06 สิงหาคม 2553 , 18:14:13 น.
 
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป
เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร
06 สิงหาคม 2553 , 18:56:49 น.
 
พิธีเททองหล่อพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓
ณ วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา
07 สิงหาคม 2553 , 08:49:02 น.
 
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๔ รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต
07 สิงหาคม 2553 , 09:16:42 น.
 
ประชาชนร่วมจารึกชื่อ – นามสกุลลงบนแผ่นทองแดง แผ่นเงิน
เพื่อเป็นเนื้อนาบุญหล่อพระพุทธมหา
07 สิงหาคม 2553 , 09:18:39 น.
 
ผู้บริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์ เพื่อเททองหล่อ
พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ
07 สิงหาคม 2553 , 09:34:16 น.
 
ชนวนมวลสารสร้างพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ องค์ที่ ๓
07 สิงหาคม 2553 , 09:58:59 น.
 
บรรยายกาศงานในพิธีเททองหล่อ
07 สิงหาคม 2553 , 10:24:37 น.
 
เนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในหมวดนี้


สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 เดอะฟันธงดอทคอม.
หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของที่นี่ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

1111/19 หมู่บ้านกลางเมือง ถ.ลาดพร้าว  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2115-6, 02-515-9222 แฟกซ์ 02-938-9598  แผนที่