องค์ที่ ๑ : ประดิษฐานภาคกลาง ณ ภูเขาทองวัดสระเกศ


 
พิธีเททองหล่อ พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
25 มีนาคม 2553 , 12:30:42 น.
 
พระคุณเจ้าพระราชาคณะจากวัดสำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เจริญมหาพุทธมนต์ธรรมจักรกัปวัตนสูตร และอธิษฐานชนวนมวลสาร
25 มีนาคม 2553 , 12:47:17 น.
 
พระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต ๔ ทิศ
25 มีนาคม 2553 , 12:59:26 น.
 
ชนวนมวลสารสำคัญสร้าง พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ องค์ที่ ๑
25 มีนาคม 2553 , 13:37:42 น.
 
ผู้ร่วมบริจาคทองคำ เงินบริสุทธิ์ เพื่อหล่อ พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
25 มีนาคม 2553 , 13:48:02 น.
 
ประชาชนร่วมจารึกชื่อ นามสกุล คำอธิษฐาน บนแผ่นทองแดง แผ่นเงิน เพื่อเป็นเนื้อนาบุญหล่อ พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
25 มีนาคม 2553 , 13:50:51 น.
 
บรรยายกาศงานในพิธีเททองหล่อ
25 มีนาคม 2553 , 13:53:34 น.
 
พิธีสมโภช พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ - วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๓ ณ วัดสระเกศ
25 มีนาคม 2553 , 14:01:52 น.
 
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๔ รูป จากวัดมหาธาตุฯ สวดมหาสมัยสูตร
25 มีนาคม 2553 , 15:30:30 น.
 
เนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในหมวดนี้


สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 เดอะฟันธงดอทคอม.
หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของที่นี่ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

1111/19 หมู่บ้านกลางเมือง ถ.ลาดพร้าว  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2115-6, 02-515-9222 แฟกซ์ 02-938-9598  แผนที่