พิธีทำบุญในวันฤกษ์งามยามดีวันที่ ๙ เดือน ๙ ปี ๒๐๐๙ฤกษ์มงคลเริ่มโครงการพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ


 
พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พิธีทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่อดีตบุรพกษัตรา ๘ พระองค์, ทำบุญอุทิศแด่เทวดานพเคราะห์ ๙ องค์ บูรพาจารย์โหร ๙ ท่าน และ มหาเศรษฐีนวโกฏิ ๙ ท่าน ณ วัดสามพระยา
25 มีนาคม 2553 , 11:46:38 น.
 
พิธีเททองหล่อพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ (นำฤกษ์) ณ โรงหล่อคุณลุงสมร รัชชนะธรรม
25 มีนาคม 2553 , 12:15:25 น.
 
เนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในหมวดนี้


สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 เดอะฟันธงดอทคอม.
หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของที่นี่ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

1111/19 หมู่บ้านกลางเมือง ถ.ลาดพร้าว  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2115-6, 02-515-9222 แฟกซ์ 02-938-9598  แผนที่