บทความ ปรากฏการณ์ดาวราหูย้ายราศี ต่ออิทธิพลชะตา 12 ราศี

ฟันธงดวงชะตา ๑๒ ราศี จากอิทธิพลของดาวราหูย้ายราศี

รู้ดวงชะตาแบบเจาะลึก จากราหูในพื้นชะตากำเนิดของคุณ

มหามงคลวัตถุ เทพพระราหูทรงครุฑ

กำเนิดวัตถุมงคล

มวลสารนวโลหะ ยากยิ่งที่ใครจะปรารถนาครอบครอง

กำหนดการเททองหล่อเทพราหูเต็มองค์ทรงครุฑ

พระคาถาบูชา พระราหู

แผนที่วัดพระศรีมหาธาตุฯ
บางเบนพิธีเททองเทพพระราหูเต็มองค์ทรงครุฑ องค์ที่ ๒  วันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 เดอะฟันธงดอทคอม.
หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของที่นี่ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

1111/19 หมู่บ้านกลางเมือง ถ.ลาดพร้าว  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2115-6, 02-515-9222 แฟกซ์ 02-938-9598  แผนที่