Notice: Undefined index: action in /home/thefuntong/domains/thefuntong.com/public_html/category/index.php on line 30 Notice: Undefined index: id in /home/thefuntong/domains/thefuntong.com/public_html/category/index.php on line 37 Notice: Undefined index: topic in /home/thefuntong/domains/thefuntong.com/public_html/category/index.php on line 39 ฟันธงมหาเศรษฐี บทความ
Notice: Undefined variable: s_userid in /home/thefuntong/domains/thefuntong.com/public_html/category/formlogin.php on line 2
ฟันธงมหาเศรษฐี Notice: Undefined variable: title in /home/thefuntong/domains/thefuntong.com/public_html/category/index.php on line 518
วัตถุประสงค์การจัดสร้าง
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
๙ องค์ ประดิษฐาน ๙
สิริมงคลสถาน
ทั่วประเทศไทยNotice: Undefined variable: title in /home/thefuntong/domains/thefuntong.com/public_html/category/index.php on line 542
ดาวเสาร์เล็งดาวศุกร์
เกิดวิกฤติ ทางการเงิน
ร่วมบุญสร้าง
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
ขอบารมีเปลี่ยนแปลง
ชะตาชีวิต


Notice: Undefined variable: title in /home/thefuntong/domains/thefuntong.com/public_html/category/index.php on line 564
ประวัติการสร้าง
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
ในนามสถาบัน
พยากรณ์ศาสตร์
Notice: Undefined variable: title in /home/thefuntong/domains/thefuntong.com/public_html/category/index.php on line 518
ประวัติพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ


Notice: Undefined variable: title in /home/thefuntong/domains/thefuntong.com/public_html/category/index.php on line 542
ปฏิปทา อนาถบิณฑิเศรษฐี
และมหาอุบาสิกาวิสาขา


Notice: Undefined variable: title in /home/thefuntong/domains/thefuntong.com/public_html/category/index.php on line 564
หัวใจของ
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ


Notice: Undefined variable: title in /home/thefuntong/domains/thefuntong.com/public_html/category/index.php on line 518
คาถาบูชา
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ


Notice: Undefined variable: title in /home/thefuntong/domains/thefuntong.com/public_html/category/index.php on line 542
ปูมประวัติแห่งการสร้าง
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
ของขวัญ


Notice: Undefined variable: title in /home/thefuntong/domains/thefuntong.com/public_html/category/index.php on line 564
ปณิธานในการทำบุญ
และความในใจสร้าง
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
โดย อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ


Notice: Undefined variable: title in /home/thefuntong/domains/thefuntong.com/public_html/category/index.php on line 518
คำอธิษฐานของ
อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ
ประธานโครงการสร้าง
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ


Notice: Undefined variable: title in /home/thefuntong/domains/thefuntong.com/public_html/category/index.php on line 542
ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
๙ องค์


Notice: Undefined variable: title in /home/thefuntong/domains/thefuntong.com/public_html/category/index.php on line 564
ศรัทธาแรงกล้าสร้าง
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ


Notice: Undefined variable: title in /home/thefuntong/domains/thefuntong.com/public_html/category/index.php on line 518
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
องค์ปฐม ประดิษฐาน
ณ ยอดภูเขาทอง
วัดสระเกศ


Notice: Undefined variable: title in /home/thefuntong/domains/thefuntong.com/public_html/category/index.php on line 542
รายชื่อผู้ร่วมบริจาค
ทองคำ เงินบริสุทธิ์
สร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ


Notice: Undefined variable: title in /home/thefuntong/domains/thefuntong.com/public_html/category/index.php on line 564
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
นวโลหะ ประจำตัว
ประจำตระกูล
สมบัติคู่แผ่นดิน


Notice: Undefined variable: title in /home/thefuntong/domains/thefuntong.com/public_html/category/index.php on line 518
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
ของขวัญ มอบให้สมาชิก
ที่ตรวจดวงชะตากับ
อ.ลักษณ์ ซื้อบัตร (ดูดวง)
ผ่านระบบฟันธงดอทคอม
เท่านั้นครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถืออธิษฐานทองคำและชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปหล่อพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ

พิธีทำบุญ
ในวันฤกษ์งามยามดี
วันที่ ๙ เดือน ๙ ปี ๒๐๐๙
ฤกษ์มงคลเริ่มโครงการ
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ


องค์ที่ ๑ : ประดิษฐาน
ภาคกลาง ณ ภูเขาทอง
วัดสระเกศ
องค์ที่ ๒ : ประดิษฐาน
ภาคเหนือ ณ วัดบ้านเด่น
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
องค์ที่ ๓ : ประดิษฐาน
ณ วัดศาลาลอย
จ.นครราชสีมา
 องค์ที่ ๔ : ประดิษฐาน
ณ วัดป่าธรรมโสภณ
จ.ลพบุรี
องค์ที่ ๕ : ประดิษฐาน
ณ วัดแค จ.สุพรรณบุรี
องค์ที่ ๖ : ประดิษฐาน
ณ วัดคลองวาฬ
จ.ประจวบคีรีขันธ์
องค์ที่ ๗ : ประดิษฐาน
ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร
จ. สมุทรปราการ


สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 เดอะฟันธงดอทคอม.
หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของที่นี่ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

1111/19 หมู่บ้านกลางเมือง ถ.ลาดพร้าว  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2115-6, 02-515-9222 แฟกซ์ 02-938-9598  แผนที่