ฟันธงมหาเศรษฐี 


วัตถุประสงค์การจัดสร้าง
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
๙ องค์ ประดิษฐาน ๙
สิริมงคลสถาน
ทั่วประเทศไทย


ดาวเสาร์เล็งดาวศุกร์
เกิดวิกฤติ ทางการเงิน
ร่วมบุญสร้าง
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
ขอบารมีเปลี่ยนแปลง
ชะตาชีวิต

ประวัติการสร้าง
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
ในนามสถาบัน
พยากรณ์ศาสตร์ประวัติพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ

ปฏิปทา อนาถบิณฑิเศรษฐี
และมหาอุบาสิกาวิสาขา

หัวใจของ
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ

คาถาบูชา
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ

ปูมประวัติแห่งการสร้าง
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
ของขวัญ

ปณิธานในการทำบุญ
และความในใจสร้าง
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
โดย อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ

คำอธิษฐานของ
อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ
ประธานโครงการสร้าง
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ

ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
๙ องค์

ศรัทธาแรงกล้าสร้าง
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ

พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
องค์ปฐม ประดิษฐาน
ณ ยอดภูเขาทอง
วัดสระเกศ

รายชื่อผู้ร่วมบริจาค
ทองคำ เงินบริสุทธิ์
สร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ

พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
นวโลหะ ประจำตัว
ประจำตระกูล
สมบัติคู่แผ่นดิน

พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
ของขวัญ มอบให้สมาชิก
ที่ตรวจดวงชะตากับ
อ.ลักษณ์ ซื้อบัตร (ดูดวง)
ผ่านระบบฟันธงดอทคอม
เท่านั้นครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถืออธิษฐานทองคำและชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปหล่อพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ

พิธีทำบุญ
ในวันฤกษ์งามยามดี
วันที่ ๙ เดือน ๙ ปี ๒๐๐๙
ฤกษ์มงคลเริ่มโครงการ
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ


องค์ที่ ๑ : ประดิษฐาน
ภาคกลาง ณ ภูเขาทอง
วัดสระเกศ
องค์ที่ ๒ : ประดิษฐาน
ภาคเหนือ ณ วัดบ้านเด่น
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
องค์ที่ ๓ : ประดิษฐาน
ณ วัดศาลาลอย
จ.นครราชสีมา
 องค์ที่ ๔ : ประดิษฐาน
ณ วัดป่าธรรมโสภณ
จ.ลพบุรี
องค์ที่ ๕ : ประดิษฐาน
ณ วัดแค จ.สุพรรณบุรี
องค์ที่ ๖ : ประดิษฐาน
ณ วัดคลองวาฬ
จ.ประจวบคีรีขันธ์
องค์ที่ ๗ : ประดิษฐาน
ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร
จ. สมุทรปราการ


สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 เดอะฟันธงดอทคอม.
หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของที่นี่ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

1111/19 หมู่บ้านกลางเมือง ถ.ลาดพร้าว  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2115-6, 02-515-9222 แฟกซ์ 02-938-9598  แผนที่